Direkt till innehållet

Primärvården i Region Halland ligger i topp i landet

Publicerad: 2022-02-01 Senast ändrad:

Halland har fortsatt mycket goda resultat i den senaste nationella patientenkäten (NPE) för primärvård som presenterades av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i dag. Halland ligger bättre än riket inom samtliga sju dimensioner som mäts.

Inom en dimension placerar sig Halland bäst i riket, det handlar om kontinuitet och koordinering. I de övriga sex dimensionerna placerar sig Halland på plats två. I toppen återfinns även regionerna Jämtland, Jönköping och Kalmar. Jämfört med resultatet från 2019 så har Halland i genomsnitt förbättrat sina resultat med 0,8 procentenheter, trots att mätningen gjordes då vården var hårt ansträngd av pandemin.

– Det är glädjande att den stora andelen är nöjda med primärvården, trots utmanande tider för sjukvården. Pandemin har krävt förändrade arbetssätt även inom primärvården. Jag upplever att vi i Halland varit bra på att genomföra de förändringar som krävts och dragit viktig lärdom av denna perioden, säger Martin Engström hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland.

Tre av fyra patienter som besökt primärvården i Halland uppger att de har högt förtroende för sin vårdcentral och att de även har ett högt förtroende för hur hälso- och sjukvården har hanterat Coronapandemin. Det finns en viss könsskillnad, både i Halland och i riket i övrigt, där männen upplever sig något mer nöjda inom samtliga dimensioner, än vad kvinnor upplever sitt besök inom primärvården.

I patientenkäten finns även fyra frågor om vårdcentralernas hälsofrämjande arbete avseende alkohol-, mat-, motions- och tobaksvanor. På en övergripande nivå redovisar Halland ett jämförbart resultat med riket för både kvinnor och män. Skillnaden mellan vårdcentralerna i egen regi och de privata vårdcentralerna är små. Generellt är det en högre andel män än kvinnor som anger att läkaren eller någon annan ur personalen tog upp frågan om alkohol-, mat-, motions- eller tobaksvanor. Bland de tillfrågade svarar i genomsnitt 24 procent att vårdcentralen diskuterat alkoholvanor.

 

Nationell patientenkät Primärvård 2021 omfattar totalt drygt 1 200 vårdcentraler i landet och har besvarats av totalt 90 000 patienter.