Direkt till innehållet

Provsvar från självprovtagning covid-19 tar längre tid än vanligt

Publicerad: 2022-01-12 Senast ändrad:

Strax innan helgen fick Region Halland meddelande om att det externa laboratoriet bara kunde ta emot en begränsad del prover under början på denna vecka. Den begränsningen har nu förlängts. Det påverkar svarstiderna för självprovtagning covid-19 väsentligt. Nu får cirka 60 procent svar inom de utlovade 3 dygnen från provet registreras av invånaren på 1177.se, ytterligare 35 procent får sedan sitt svar inom 4 dygn.

– Vi har haft mycket bra svarstider under en lång tid i Halland. Men nu när antalet prover som tas ökat så stort och vårt externa laboratorium inte kan analysera i önskad takt så blir många provsvar sena. Vi jobbar nu intensivt på att komplettera med ytterligare analyskapacitet så vi kan korta svarstiderna igen, berättar Ida Josephsson, projektledare för utökad provtagning i Halland.

Region Halland har högst tillgänglighet och cirka 50 platser där invånare kan hämta självtest covid-19 (PCR) via en svart låda utanför vårdcentraler och sjukhus. Jämfört med resten av Sverige så genomförs flest prover per 100 000 invånare här.

I Halland genomfördes totalt 22 500 prover för covid-19 under vecka 1 (vecka 52 var det 19 600). Nästan 19 000 av dem var från självprovtagningen. Antalet smittade med covid-19 var totalt drygt 25 procent vilket är en ökning på nästan 10 procent från veckan innan. Av de som provtog sig i Halland vecka 1 kom cirka 11 procent från andra regioner, främst från Västra Götaland.

Region Halland vill behålla en hög tillgänglighet till självprovtagning covid-19 för alla från 6 år och äldre. För att behålla det är det viktigt att hjälpa till som invånare genom att:

  • bara ta ett prov per person som har symtom eller ingår i smittspårning, inte fler.
  • alltid ta bort pinnen ur provröret innan det lämnas in (annars förlängs svarstiden)
  • inte ta fler prover i väntan på provsvar. Det gör bara att onödiga prover genomförs och provsvaret kommer inte snabbare ändå.

Hela Sverige är i ett pressat läge just nu med mycket infektioner, många som genomför provtagning och en analyskapacitet som inte räcker till. Tyvärr påverkar det Halland också, inte minst när vår externa samarbetspartner inte kan ta emot lika många prover som vi hade önskat. Provsvar kommer i många fall fortsätta att vara sena och kan till och med bli ännu senare under denna och början på nästa vecka. Det är inte så vi vill ha det och vi förstår verkligen att det ställer till problem för personer som väntar på provsvar. Men vi gör vårt bästa för att lösa det så att regionen kan fortsätta erbjuda en tillgänglig självprovtagning, säger Ida Josephsson.

Den som har fått covid-19 och varit hemma i 7 dagar från det att man fick symtom och dessutom varit frisk i minst 2 dagar (ingen feber och väsentligt bättre) kan återgå till skola och arbete.