Direkt till innehållet

Provtagna i Halland inte drabbade av felaktiga provsvar i covid-19-tester

Publicerad: 2020-08-25 Senast ändrad:

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett så kallat test-kit som använts för att visa om man har en pågående covid-19-infektion. Felet har lett till att ca 3 700 personer provtagna med självprovtagning i nio svenska regioner har fått sannolikt falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion. Felet berör inte personer som genomfört självprovtagning i Halland.

De två laboratorierna har utrett bristerna och kan konstatera att test-kittet, som exporterats från Kina, inte håller den kvalitet som anges av leverantören. De identifierade bristerna är nu åtgärdade och samtliga prover som har analyserats efter den 15 augusti är korrekta.

Alla berörda personer kommer att senast på torsdagen den 27 augusti bli kontaktade om det som hänt och få sina provsvar tillbakadragna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: Bristande prestanda i kommersiellt test har gett falskt positiva provsvar om covid-19