Direkt till innehållet

Region Halland är med och driver den gröna omställningen i Europa genom satsning på vätgasstationer

Alternativen till fossila bränslen för vägtransporter är redan här, bland annat i form av vätebränslecellsteknik. Region Halland är nu med i ett projekt för att sätta upp ett nätverk av vätgasstationer från Hamburg, via Halland, upp till Oslo. En satsning som möjliggör den gröna omställningen inom transportsektorn.

Publicerad: 2022-02-01 Senast ändrad:

Projektet heter Greater4H (Green Alternatives for Transport Emission Reductions – Hydrogen) och drivs av organisationen STRING, där Region Halland är medlem tillsammans med flera regioner och kommuner i Tyskland, Danmark, Sverige och Norge. Med i projektet är även flera företag som bland annat ska bygga och driva tankstationerna.

Skapar förutsättningar att fasa ut fossila bränslen

Ett vätgasfordon tankar på 5-12 minuter, alltså klart snabbare jämfört med att ladda batteridrivna fordon. Dessutom är vätgasfordon tysta och biprodukten är enbart vatten. Men för att göra vätgas till ett pålitligt alternativ till bensin och diesel behöver det bli mer tillgängligt för användarna.

Genom att stödja utvecklingen av bränsleinfrastruktur för vätgas ger regioner och kommuner förutsättningar för att på allvar fasa ut de fossila bränslena. Så kan vi eliminera farliga partikelföroreningar liksom CO2-utsläpp från transportsektorn.

STRING har nyligen sökt finansiering för projektet genom EU, via Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) och besked om godkännande kommer under våren 2022.

Mer information om Greater4H på STRING:s webbplats

Kontaktpersoner Region Halland

Charlotta Lyding

Miljöstrateg, Regional samhällsplanering

E-post: charlotta.lyding@regionhalland.se

Clara-Bella Bergman

Strateg, Regional samhällsplanering

E-post: clara-bella.bergman@regionhalland.se