Direkt till innehållet

Region Halland får kritik i JO-beslut

Justitieombudsmannen riktar kritik mot Region Halland för utlämnandet av data som gjordes till Brigham and Women’s Physicians Organization i april 2016. Datan lämnades ut för att testa hur den bäst kunde sorteras och struktureras innan Region Hallands eget datavarulager byggdes upp. Alla uppgifter förstördes sedan, men JO anser att uppgifterna inte skulle lämnats ut till tredje land och att dokumentationen kring sekretessprövningen varit bristfällig.

Publicerad: 2019-06-05 Senast ändrad:

Vi tar givetvis till oss av JO:s kritik. Så vitt vi kan se så är de delar som kritiseras hanterade, men vi ska nu noggrant gå igenom beslutet och dra lärdomar av detta, säger regiondirektör Jörgen Preuss.

Inför att Region Hallands datavarulager skulle byggas upp så lämnades en begränsad mängd data över till samverkande sjukvårdsorganisation i Boston (BWPO). Det var inte enskilda patientjournaler med namn, adresser eller personnummer som skickades, utan så kallad pseudonymiserade data som enbart kunde låsas upp med en kodnyckel som ett fåtal personer i Halland hade tillgång till. Det var också ett fåtal personer i Brighams organisation som arbetade med de pseudonymiserade uppgifterna, som sedan förstördes.

– Även om datan aldrig har låsts upp och ingen hallänning har identifierats så räknas uppgifterna som personuppgifter och då anser JO att vi skulle hanterat det annorlunda, säger Jörgen Preuss.

Projektet som gjordes i samverkan med BWPO avslutades vid årsskiftet. Syftet var att bygga upp ett verktyg som ger Region Halland möjlighet att utveckla en bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv vård för hallänningarna. I slutrapporten konstateras bland annat att samverkan med en extern internationell partner var en ny erfarenhet för regionen.

– Vi kan nu konstatera att varken JO eller vi själva är nöjda med hur våra överväganden dokumenterades i inledningsskedet. Det har vi dragit lärdom av. Vi har nu ett datavarulager och en analyskapacitet som ger oss stor potential att förbättra vården för hallänningarna, och det viktiga arbetet fortsätter vi med, säger Jörgen Preuss.

Läs mer om samarbetet här