Direkt till innehållet

Region Halland lanserar föräldrautbildning i app

Publicerad: 2021-11-30 Senast ändrad:

Region Halland erbjuder nu en digital föräldrautbildning till alla blivande föräldrar. Utbildningen fokuserar på både den gravida och den närstående som är med och finns tillgänglig i en app som de blivande föräldrarna har möjlighet att använda under hela graviditeten, förlossningen och tre månader därefter.

Utbildningen innehåller flera kapitel med fakta om graviditet, förlossning, föräldraskap och partnerns roll. Till exempel har en ny film om hur en förlossning går till, samt en ny film om amning på Hallands sjukhus Halmstad samt Varberg spelats in. Fokus har varit att få till en interaktiv utbildning med övningar och reflektionsfrågor. En stor del av utbildningen är film och bild.

– Allt material är inspelat på förlossningsavdelningarna i Varberg och Halmstad. Utbildningen är lokalt förankrad, framtagen av Kvinnohälsovården i samarbete med förlossningen och BB och fungerar som en röd tråd i de blivande föräldrarnas kontakt med vården, berättar Sara Bergstrand Karlsson, barnmorska och projektledare för den digitala föräldrautbildningen på Kvinnohälsovården Halland.

Stödet från Kvinnohälsovården under graviditeten ska präglas av trygghet, kunskap, individuellt anpassat stöd och hög kvalitet. Förhoppningen är att utbildningen kommer att öka tryggheten inför förlossningen, främja anknytningen mellan föräldrar och barn samt stärka föräldrarollen. Förhoppningen är även att utbildningen ska bidra till kostnadseffektiv vård genom minskat vårdbehov och mindre förlossningsrädsla samt ingrepp under förlossningen.

– Utbildningen är unik i sitt slag i Sverige. Vi har tittat på var blivande föräldrar som väntar barn söker information och vet att de använder internet och appar i stor utsträckning. Därför var det självklart att vi skulle lägga vår utbildning i en app. Vi hoppas att föräldrautbildningen ska bidra till en positiv förlossningsupplevelse och stärka föräldrarollen hos alla nyblivna föräldrar, säger Sara Bergstrand Karlsson.

Under pandemin har partnern till den gravida inte kunnat vara med på barnmorskebesök rent fysiskt, och de föräldrautbildningar som annars hålls på kvinnohälsovården har pausats. De blivande föräldrarna har efterfrågat utbildning i ännu större omfattning nu än någonsin.

Jämställdhet och mångfald har varit självklara ledord i arbetet med utbildningsmaterialet. Under nästa år kommer utbildningen översättas till flera språk. Framöver kommer Kvinnohälsovården att utvärdera användarnas upplevelse av appen och utbildningen.

– Vi lägger stor vikt vid de blivande föräldrarnas upplevelse och kommer att fortsätta utveckla både utbildningsmaterial, gruppträffar och vår verksamhet på Kvinnohälsovården utefter målgruppens behov, berättar Sara Bergstrand Karlsson.

Utbildningsmaterialet i appen innehåller fakta om:

 • Graviditet
 • Amning
 • Att föda tidigare än förväntat
 • Att bli förälder
 • Att föda tvillingar
 • Profylax
 • Förlossningens olika faser
 • Partnerns roll
 • Första timmarna efter förlossningen
 • BB-tiden
 • Första veckan med barnet
 • Kroppens återhämtning efter graviditet och förlossning

Läs om trion bakom appen som blev årets medarbetare!