Direkt till innehållet

Region Halland presenterar nya stödformer för kultur

Publicerad: 2022-11-22 Senast ändrad:

Det ska bli enklare att söka stöd. De olika konstformerna ska behandlas mer likvärdigt med gemensamma stödformer och bedömningsgrunder. Det är syftet när Region Halland förändrar de olika kulturstöden från 2023. Nytt är att professionella fria grupper och organisationer kan söka ett treårigt stöd för sin kulturverksamhet.

”Region Halland vill utvärdera, utveckla och stärka stöden till professionella kulturskapare under kulturplaneperioden” står det i Hallands Kulturstrategi och Kulturplan 2021–2024. Som en följd av det gjordes en utredning av nuvarande stödformer där ett antal ändringar föreslogs, av vilka flertalet nu förverkligas efter beslut i driftnämnd Kultur och skola.

Den största nyheten är att Region Halland utlyser ett treårigt verksamhetsstöd som kan sökas av professionella icke vinstutdelande fria grupper och kulturorganisationer i Halland. Verksamhetsstöd är inte en ny stödform, men det är nytt att det blir en öppen utlysning vartannat år.

Projektstödet görs om och delas upp i: Expresstöd, Produktionsstöd och Utvecklingsstöd.

Arbetsstipendier för konstnärer och Region Hallands kulturpris finns kvar i samma form som tidigare.

Nya ansökningstider

Produktionsstöd och utvecklingsstöd

  • Ansökningsperioderna för projektstöden; produktionsstöd och utvecklingsstöd, är tidigarelagda och från 2023 kan ansökningar göras 1–28 februari samt 1–30 september.

Expresstöd

  • Expresstöd, för mindre projekt, kan sökas löpande större delen av året; 15 januari–1 juni och 15 augusti– 1 december.

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

  • Sökbart treårigt verksamhetsstöd utlyses 1–28 februari 2023 inför verksamhetsåren 2024–2026.

Arbetsstipendium för konstnärer

  • Arbetsstipendium för konstnärer i alla konstformer utlyses 1–30 november inför följande år (gäller från 2023).

Region Hallands kulturpris

  • Nomineringsperiod för Region Hallands kulturpris är 1 juni–15 augusti.

Fler sätt att få information om de regionala kulturstöden

Region Hallands webbplats

Information om de olika formerna av kulturstöd, vilka kriterier som används för bedömning av ansökningar, ansökningsperioder med mera presenteras utförligt på Region Hallands webbplats:

Läs mer om kulturstöd

Kultur o.s.v. den 6 december

Kulturstöden presenteras också på mötesplatsen Kultur o.s.v. den 6 december, dit alla konstnärer, kulturskapare och kulturarbetare verksamma i Halland är välkomna. Kultur osv arrangeras av samrådet för kulturskapare och Kultur i Halland.

Läs mer om Kultur o.s.v. och anmäl dig senast den 2 december

Kontakta Kultur i Halland

Kulturaktörer i Halland som vill veta mer är välkomna att kontakta Kultur i Halland, via utvecklare för den konstform de är verksamma inom.

Kontaktuppgifter till Kultur i Hallands personal, utvecklare och producenter