Direkt till innehållet

Region Halland rustar för att sätta tryck på viktiga regionala utvecklingsfrågor

Publicerad: 2022-06-23 Senast ändrad:

Region Halland organiserar om delar av regional utveckling och sedan juni 2022 har det formats tre nya avdelningar som ska arbeta med regional fysisk planering, klimat- och miljöarbete samt besöksnäring.

– Omorganiseringen syftar till att rusta för och utveckla Region Hallands arbete i viktiga regionala utvecklingsfrågor framåt. Genom omorganisationen adresserar vi på ett tydligare sätt vårt arbete med regional fysisk planering, klimat- och miljö och besöksnäringen, säger Bo-Josef Eriksson, regional utvecklingsdirektör och fortsätter:

– Regional fysisk planering, kollektivtrafik, och tekniskt-, digital- och fysisk infrastruktur ska bidra till en hållbar samhällsplanering där den nya organisationen, tillsammans med kollegor internt och externt, ska bana väg för arbetet med Halland – bästa livsplatsen. Den nya organisationen för klimat- och miljöarbetet ger oss också bättre förutsättningar att sätta ytterligare fokus på den gröna omställningen och med omorganisationen av Visit Halland kan vi nu intensifiera samarbetet med de halländska kommunerna och företagen för att utveckla Halland som en hållbar destination.

Kända ansikten får nya roller

Erik Hansson har, efter två år som processledare och två år som teamleader inom verksamhetsområdet regional samhällsplanering, blivit avdelningschef för Regional samhällsplanering:

– Att få förtroendet att leda avdelningens arbete med att utveckla Halland känner jag både glädje och stolthet kring. Att få arbeta i den halländska kontexten, med kollegor både internt och externt, är inspirerande där den regionala samhällsplaneringen ska bidra till en hållbar utveckling. Att få fortsätta utveckla vårt gemensamma arbete ser jag fram emot.

Besöksnäringen en prioriterad fråga

Visit Halland är nu en egen avdelning under näringslivsenheten. Det är ett viktigt steg i att markera att besöksnäringen är en prioriterad fråga för Region Halland. Jimmy Sandberg blir, efter sex år som marknadsansvarig, nu avdelningschef för Visit Halland:

– Jag är glad och stolt att jag blivit tilldelad tjänsten som avdelningschef på Visit Halland. De halländska aktörerna inom besöksnäringen är grymma och det är både utvecklande och roligt att få jobba tillsammans för att fortsätta utveckla Halland till en destination med tillgängliga och attraktiva upplevelser för besökare året runt.