Direkt till innehållet

Region Halland säger upp avtal med privat vårdgivare

Publicerad: 2022-08-22 Senast ändrad:

Region Halland säger upp avtalet med vårdcentralen Isaac Kliniken i Halmstad. Anledningen är allvarliga brister inom bland annat journalföring. − Vi kan inte kompromissa med patientsäkerheten. Här har vi genom våra rutiner kunnat upptäcka brister och agera utifrån dem, säger Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör vid Region Halland.

Kliniken slog upp portarna i maj och har i dagsläget ett 400-tal listade patienter. Vid en rutinmässig uppföljning i juli upptäcktes allvarliga brister i ledning och styrning av bolaget, bland annat inom journalföring och dokumentation av vårdbesök. Företaget fick en åtgärdsplan och uppföljande kontroller visar att bristerna kvarstår. Beslutet som togs i dag innebär att avtalet med företaget Isaac Medical AB, som driver Isaac Kliniken, sägs upp med omedelbar verkan och vårdgivaren får därmed inte längre bedriva vård inom vårdvalet i Region Halland. Information har också lämnats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en rutinåtgärd.

I samband med beslutet går ett brev ut till listade patienter med information och en uppmaning att så snart som möjligt listar sig hos en ny vårdgivare.

− Vi har kapacitet att ta emot patienterna på den klinik de väljer och den som inte gör ett aktivt val listas på en vårdcentral i sitt närområde. Samtidigt vidtas nu åtgärder för att trygga patientsäkerheten, där Region Halland i ett första steg kräver att vårdgivaren kompletterar den dokumentation som saknas i journaler, säger Martin Engström och tillägger att det är en ovanlig situation som har uppstått.

− Detta har inte hänt under alla år med vårdval i Halland. Vi ser allvarligt på det inträffade. Men vi ser också att våra rutiner för kontroll och uppföljning har fungerat och att det handlar om en begränsad tid som det här har kunnat pågå.