Direkt till innehållet

Region Halland satsar på dietistverksamheten

Publicerad: 2019-02-06 Senast ändrad:

Fler dietister inom både närsjukvården och den specialiserade vården ska ge ett ökat fokus på nutritionsfrågor i Halland.

En kartläggning visar att förstärkningar behövs för att kunna bedriva en god nutritionsvård och därför anställs nu flera dietister.

– Det känns mycket glädjande att vi nu gör en satsning på dietistverksamheten. Det har varit en eftersatt del av vården som nu får en förstärkning, säger Mikaela Waltersson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

– Fler dietister kommer att leda till ökad kompetens och tillgänglighet, och en mer jämlik vård, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Satsningen innebär också utbildningsinsatser inom nutrition för övriga yrkesgrupper, som till exempel sjuksköterskor och läkare.

– Det innebär att kompetensen kring nutrition nära patienten kommer att öka, säger Marie Sjödén, hälso- och sjukvårdsstrateg på Region Halland.

Dietistverksamheten omfattar allt från behandling av undernäring och övervikt till hur kosten kan fungera både förebyggande och som behandling för både barn och vuxna.

Fakta

En dietist kan med sina specifika kunskaper om maten och näringens betydelse för hälsa och sjukdom ge nutritionsbehandling i form av kostråd. Dietister som arbetar inom vården träffar patienter som lider av sjukdomstillstånd där nutritionsbehandling är en viktig del, det kan till exempel vara patienter med undernäring, diabetes, njursjukdom eller cancer.