Direkt till innehållet

Region Halland satsar på publika laddstationer

Publicerad: 2018-05-16 Senast ändrad:

– Äntligen tar Region Hallands arbete med utbyggnad av laddinfrastruktur fart. Vi hoppas att det kan bidra till att fler ser elbilen som ett möjligt transportmedel i Halland, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Igår tog Region Halland beslut om att i samverkan med Varbergs Energi sätta upp minst fem laddare för elbilar vid Vårdcentralen i Tvååker och sjukhuset i Varberg. Laddarna kommer att vara så kallade destinationsladdare på 22 kW, vilket innebär att man kan köra 110 km på 1 timmes laddning. Region Halland kommer även fortsättningsvis att söka samverkan med kommuner och kommunala bolag för att sätta upp fler laddare i länet där Region Halland driver verksamhet.

Laddstationerna kommer att vara öppna för allmänheten och installeras med betaltjänsten InCharge. Varbergs Energi kommer även att förbereda laddstationerna så att vi i framtiden enkelt kan koppla på fler laddare om efterfrågan uppstår, säger Sofia Frising, processledare för ekologisk hållbar utveckling på Region Halland.

2016 tog Region Halland tillsammans med Länsstyrelsen fram Kunskapsunderlag för strategisk utbyggnad av laddinfrastruktur i Halland (PDF-dokument, 1,7 MB). Där identifieras bland annat publika parkeringar vid sjukhus och vårdcentraler som lämpliga för just destinationsladdare.

I Riktlinjer för Region Hallands interna klimat- och miljöarbete finns en utpekad aktivitet att Region Halland från och med år 2018 ska tillgodose interna och publika behov med laddinfrastruktur. Just nu pågår en genomlysning av Region Hallands interna transporter. När den är klar kommer man att se i vilken utsträckning man ska sätta upp fler laddare även för verksamhetsbilar.

www.elbilsstatistik.se kan du följa utvecklingen i Sverige vad gäller laddinfrastruktur och elbilar.

Kontaktperson:
Sofia Frising, processledare ekologisk hållbar utveckling,
Telefon: 035-179818
E-post: sofia.frising@regionhalland.se