Direkt till innehållet

Region Halland slutar erbjuda bred antikroppstestning från 1 april

Publicerad: 2021-03-30 Senast ändrad:

Region Halland har tagit beslut att inte längre erbjuda bred antikroppstestning. Folkhälsomyndigheten har i en ny rekommendation konstaterat att antikroppstestning på individnivå endast har ett begränsat värde och därför ska det endast användas utifrån medicinska behov och för att kartlägga immunitet inom organiserade studier. Från 1 april får regionerna heller ingen ersättning från staten för den breda antikroppstestningen.

Region Hallands beslut innebär att möjlighet för invånare och vård- och omsorgspersonal att för egen del boka antikroppstestning upphör från måndagen den 1 april 2021. Från 1 oktober till nu har invånarna kunnat boka tid via 1177.se till vårdcentralerna och sjukhusets provtagningsenheter för att genomföra antikroppstestning. Man har också kunnat ta testet i samband med annan provtagning. Antikroppstest som redan bokats innan beslutet på tider efter den 1 april kommer dock att genomföras.

Antikroppstest ger svar på om man har antikroppar mot covid-19 och därigenom bekräfta att man haft sjukdomen. Antikroppstest ger dock ej svar på om man har skydd mot en ny infektion om det gått längre än 6 månader sedan man hade covid-19.

– Antikroppstest har ett begränsat värde. Tidigare fyllde det en viktig funktion för att de som varit sjuka under våren 2020 skulle kunna få reda på om de hade haft covid-19 eller inte. Förra våren fanns ju ännu inte PCR-provtagning vid symtom i någon större skala. Nu när vi sedan länge erbjuder en mycket bred och tillgänglig provtagning när man har symtom så kan alla provta sig och få bekräftat om de har covid-19. Denna provtagning är dessutom avgörande för att begränsa smittspridningen och mycket viktig att använda även vid milda symtom, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.

Antikroppstest finns att köpa på apotek och hos andra leverantörer men vilka svar ger de?

– Egentligen inte så mycket mer än att du får svar på om du har den typen av antikroppar som fångas upp av antikroppstestet. Visar provsvaret att du har antikroppar så har du haft covid-19. Men det innebär inte självklart att du är immun. Skydd mot ny infektion kan man räkna med att ha max 6 månader efter man var sjuk. Så att ta flera antikroppstest har inget värde, fortsätter Maria.

Ett negativt antikroppstest, dvs att man inte har antikroppar, utesluter inte helt att man kan ha haft covid-19. Det finns andra typer av immunitet som inte fångas upp av antikroppstest. Tester som fångar upp detta finns dock ännu inte tillgängliga.

Även om man har antikroppar, har haft covid-19 eller är vaccinerad är det mycket viktigt att förstå att man kan bära smitta vidare ändå. Så att fortsätta vara hemma vid minsta symtom, tvätta händerna noga och hålla avstånd är avgörande när vi träffar andra personer.