Direkt till innehållet

Region Halland ser en stor potential för hållbar tillväxt i näringslivets gröna omställning

Publicerad: 2022-06-08 Senast ändrad:

Den 15–16 juni anordnar Region Halland konferensen Halland ställer om – för klimatsmarta affärer och stärkt konkurrenskraft. Konferensen är en del i Region Hallands arbete med att främja hållbar tillväxt och innovation genom det halländska näringslivets gröna och cirkulära omställning.

Näringslivets gröna och cirkulära omställning går snabbt nu och i en tid av förändring ökar behovet av klimatsmarta erbjudanden som effektivt tar tillvara naturresurser och energi. Region Halland arbetar för att främja hållbar tillväxt och innovation i Halland där näringslivets gröna och cirkulära omställning är en viktig del i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028.

Som ett led i det arbetet anordnar Region Halland en konferens den 15–16 juni, Halland ställer om – för klimatsmarta affärer och stärkt konkurrenskraft, där man bjudit in halländska nyckelaktörer. Konferensen äger rum på Tylebäck hotell & konferens i Halmstad med ett 20-tal talare och ett 100-tal deltagare. Fokus för dagarna är bland annat klimatsmarta produkter och tjänster, cirkulära affärsmodeller, värdet av energieffektiv produktion och potentialen för återbruk inom bygg- och fastighetsbranschen.

Halland har goda förutsättningar för hållbar tillväxt och Hallands strategi för hållbar tillväxt sätter fokus på den gröna omställningen för en hållbarhetsdriven konkurrenskraft, attraktivitet och inkludering. Region Halland arbetar för att stärka det halländska näringslivet, konferensen är ett viktigt initiativ för att samla halländska företagare för att utforska potentialen i näringslivets gröna omställning, säger Bo-Josef Eriksson regional utvecklingsdirektör i Region Halland.

Den gröna och cirkulära omställningen är en viktig förändringskraft som har stor potential. Det gäller att Halland är med i förändringen av näringslivet för att tillvarata potentialen för stärkt konkurrenskraft och klimatsmarta affärer. Att vara rädd om de resurser vi har är en överlevnadsfråga – också för våra företag, säger Helene Andersson (C), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott.

Vill du veta mer inför eller efter konferensen? Besök https://hallandstallerom.regionhalland.se eller kontakta:

Lindha Feldin
Strateg cirkulär ekonomi
Näringslivsavdelningen Region Halland
070-328 29 54
Lindha.Feldin@regionhalland.se