Direkt till innehållet

Regional stab upprättad med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen

Publicerad: 2022-03-02 Senast ändrad:

Med anledning av kriget Ukraina och den säkerhetspolitiska situationen har Region Halland gått i stabsläge. Stabsfunktionens fokus kommer inledningsvis att vara materialförsörjning, IT-säkerhet och kommunikation. Det är viktigt att regionens verksamheter fungerar oavsett vad som händer och i det ingår att förebygga och förbereda både för väntade och oväntade händelser.

Det viktigt att regionen följer utvecklingen och bedömer risker och konsekvenser för den egna verksamheten kontinuerligt. Det handlar bland annat om att säkra leveranser av material i händelse av att det säkerhetspolitiska läget orsakar en materialbrist. Det handlar också om att vara förberedda och uppmärksamma på cyberattacker för att snabbt kunna agera. När det gäller kommunikationsområdet handlar det om att vara uppmärksamma på desinformation och ryktesspridning i våra kanaler.

I Halland är Länsstyrelsen den myndighet som har särskilt ansvar för att följa den säkerhetspolitiska händelseutvecklingen, med fokus på hur den kan påverka Halland. Det finns upparbetade strukturer och regionala planer för att snabbt kunna möta behov i länet.
I nuläget finns ingen påverkan på våra verksamheter som innebär att verksamheten inte kan bedrivas som vanligt.

Här finns mer information från Länsstyrelsen.