Direkt till innehållet

Regionala satsningar för framgångsrik halländsk export

Publicerad: 2018-10-26 Senast ändrad:

Det går bra för halländska exportföretag och det är viktigt för tillväxten i länet. Regionala satsningar ska ge exporterande företag extra vind i seglen. I torsdags invigdes plattformen Exportcentrum Halland och succén Exportprogrammet laddar för ett nytt programår.

Trenden är positiv för halländska exporterande företag. Under 2017 ökade exporten i Halland med 10 procent och totalt exporterade de halländska företagen varor för cirka 15,5 miljarder kronor. De exporterande företagen är viktiga för utvecklingen i Halland.

– Att syssla med export kan vara förenat med stora kostnader och hög osäkerhet. Därför erbjuds företagen stöd för att våga ta steget att börja exportera, berättar Ellen Källberg, näringslivsstrateg på Region Halland.

Exportcentrum Halland – en digital kraftsamling

I torsdags invigdes den digitala plattformen Exportcentrum Halland, en samlingsyta för stödfunktioner och aktörer som hjälper exporterande företag att utvecklas. Här ges tillgång till kunskap, inspiration och snabb kontakt med rätt person.

– Exportcentrum Halland är en kraftsamling för halländska exporterande företag, säger Dag Hultefors, ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott, som var med och invigde Exportcentrum Halland.

Under invigningen delade företagare och rådgivare generöst med sig av sina erfarenheter från exportbranschen.

– Vem kunde ana att något av det svåraste som finns är att skicka saker till Norge? Så nära men ändå så långt borta, säger Lisa Perby, VD på MonthlyCup och fortsätter:
– Exportprogrammet, och framförallt deras nätverksträffar, har gett kunskap och en chans att få ställa egna frågor för att få hjälp med den problematik man möter. Vi kunde ofta dra nytta av varandras lärdomar.

Exportprogrammet – forum för ökad omsättning och nya marknader

Den exporterande företagaren kommer bland annat att hitta det framgångsrika Exportprogrammet via den digitala plattformen. Här erbjuds företag stöd med att utveckla sin verksamhet.

– Ungefär 30 halländska företag har varit med i Exportprogrammet under 2017-2018. 73 procent av dem har ökat sin omsättning under den här perioden, vilket är ett väldigt bra resultat. En tredjedel av företagen har dessutom nått ut på en ny exportmarknad, berättar Ellen Källberg.

Programmet är populärt bland de företagare som deltagit. I mars är det dags för en ny grupp att tillsammans lära mer och inspireras.

– I november drar vi igång rekryteringen inför nästa programår. Då får nya företag hjälp att ta nästa steg i sin exportresa, säger Ellen Källberg.

Fakta

Exportcentrum Halland
Exportcentrum Halland är en digital plattform där exporterande företag bland annat hittar:
• Stödfunktioner och aktörer
• Exportprogrammet
• Kurbits; utbildningsprogram för besöksnäringen
• Timbanken
• Kalendarium med bland annat frukostmöten och utbildningar

Exportcentrum Halland hittar du här:
www.verksamt.se/Halland

Exportprogrammet i Halland
Exportprogrammet i Halland är ett samarbetsprojekt mellan Väst- och Sydsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Halland och Region Halland, vilka gått samman för att erbjuda företag kunskap och bättre förutsättningar för en lyckad internationalisering.