Direkt till innehållet

Regionfullmäktige antog Mål och budget för 2023

Publicerad: 2022-11-24 Senast ändrad:

På onsdagen tog regionfullmäktige beslut om Mål och budget för 2023. Det blev alliansens reviderade budget som fick majoritet efter att den ställts mot förslagen från de övriga blocken.

I förslaget för Mål och Budget 2023 finns satsningar inom smärtbehandling, nära vård, psykiatri, grön omställning och social hållbarhet. En ramökning på cirka 900 miljoner kronor ger verksamheterna utrymme för utveckling. Detta ingick även i den budget som beslutades i juni och som nu i och med valåret kom upp i reviderad form.

Satsning på OB-tillägg och utökade ST-tjänster

Utöver de befintliga satsningarna i Mål och budget införs ökat ob-tillägg för en rad yrkesgrupper, en satsning som beräknas kosta 19,5 miljoner kronor under 2023. Ytterligare en satsning rör ST-tjänster. I dagsläget väntar cirka 20 legitimerade underläkare på anställning som ST-läkare i allmänmedicin inom Vårdval Halland. För att kunna erbjuda en anställning inom rimlig tid vill alliansen också avsätta 12,4 miljoner årligen under en femårsperiod för ett utökat antal ST-tjänster.

Region Halland går fram med förväntat minusresultat

Just nu påverkar det ekonomiska läget offentliga verksamheter i hela landet. För Region Halland innebär det en justering av det förväntade resultatet för kommande år. Region Halland går fram med en underbalanserad budget med minus på sista raden år 2023 och 2024 med en återgång till positivt resultat 2025 i enlighet med SKR:s prognos. Att underbalansera budgeten är en möjlighet som ges enligt Kommunallagen i de fall det finns synnerliga skäl. Inflationens påverkan på pensionsavsättningarna är den stora anledningen till den förändrade prognosen och åtgärdsförslaget.

Här hittar du Mål och budget 2023