Direkt till innehållet

regionhalland.se toppar lista när tillgänglighet mäts

Publicerad: 2019-12-03 Senast ändrad:

Under året har Region Halland jobbat med tillgänglighet på sina webbplatser. Det handlar bland annat om att göra webbplatser snabba för användaren och mer tillgängliga för personer som använder olika hjälpmedel för att kunna ta del av innehållet. Sidinnehåll
Nu toppar regionhalland.se en lista där svenska kommuner, regioner, myndigheter, offentliga tjänster, medier och webbyråer betygsätts av Webperf, ett företag som utvärderar webbplatsers kvalité utifrån bland annat tillgänglighet. I början av året låg Region Hallands webbplats på 384:e plats.

– Vårt webbteam har jobbat målmedvetet med att göra webbplatser tillgängliga och det är glädjande att vi nu ser resultat. Men vi är långt ifrån klara. I vår strävan efter att göra den service våra olika verksamheter erbjuder allt mer digitaliserad, har vi nu ett fint kvitto på att vi har kompetens och arbetssätt på plats för att ta de riktigt spännande stegen innehållsmässigt. Till exempel inom hälso- och sjukvården kommer våra digitala kanalers utformning att ha stor betydelse för hur väl vi lyckas erbjuda hallänningen rätt vård, på rätt plats, i rätt tid. De digitala inslagen måste samspela med och bli lika naturliga som de fysiska kontakterna, säger IT-direktör Måns Arnrup.

Sedan ett par år tillbaka har Region Halland ändrat sitt arbetssätt med webbutveckling. Från att tidigare använda dyra licenser och externa konsulter används idag egna utvecklare och öppen källkod, där vi delar med oss av mjukvaran och drar nytta av vad andra redan har gjort. Detta gör att vi kan spara skattepengar samtidigt som det blir bättre och hållbart på lång sikt.

Genom att ha kontroll på utvecklingen och resurserna internt kan vi vara snabbare i utvecklingen och agera och prioritera utifrån förändrade behov.

Undersökningen på webperf:
https://webperf.se/site/regionhalland_se/
https://webperf.se/reports/2019-november-offentlig-sektor/