Direkt till innehållet

Reservkraft åter i normal drift på Hallands sjukhus Varberg

Publicerad: 2019-09-04 Senast ändrad:

Reparation av reservkraftsystem på Hallands sjukhus Varberg blev klar torsdag eftermiddagen (5/9). Systemet är nu åter i normal drift och startar vid eventuellt strömbortfall av yttre elnät för att försörja sjukhuset med nödvändig el.

Uppdatering publicerad 2019-09-06

Tidigare nyhet 2019-09-04 – Reservkraft ur funktion Hallands sjukhus Varberg

I samband med ett planerat prov av reservkraften vid Hallands sjukhus Varberg igår den 3/9 startade inte systemen som avsett. Felsökning startades omgående.

Verksamheten har normal strömförsörjning, men vid ett strömavbrott finns inte full reservkraft att tillgå.

Arbete pågår för att säkerställa en annan lösning för reservkraftförsörjningen som aktiveras vid eventuellt avbrott i ordinarie strömförsörjningen.

Som en extra försiktighetsåtgärd då reservkraften inte fungerar har ett antal planerade operationer som inte är akuta ställts in under onsdagen. Det sker en individuell bedömning utifrån medicinskt behov för varje enskild patient. Patienter som kan beröras av detta har och kommer att kontaktas.

Denna nyhet kommer att uppdateras när reservkraften åter är i normal drift.

Länk till pressmeddelande 3 september