Direkt till innehållet

Risken för mässlingssmitta låg

Publicerad: 2018-01-07 Senast ändrad:

Sannolikheten för att den patient som i onsdags besökte Akutmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg med misstänkt mässling var smittsam har avtagit. Risken bedöms nu som låg att smitta skett.

Patienten har ännu inte (7/1) insjuknat i mässling och även om risken för att personen får mässling inte är över, är risken att personen var smittsam vid det tillfället mindre ju fler dagar som går.

Smittspårning har genomförts. Personal och patienter, födda mellan 1965 och 1980, som befann sig i det aktuella området mellan klockan 14 och 17.30 den 3 januari har kontaktas och de som inte var vaccinerade, eller bara fått en dos vaccin tidigare, har nu erbjudits vaccin.

Risken för mässlingsepidemi är låg

De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling, genom att antingen ha haft mässling som barn eller vara vaccinerade i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. När vården misstänker mässling vidtas genast flera skyddsåtgärder, till exempel smittspårning.

Rådgör med personalen på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du är osäker på hur ditt skydd ser ut. Där kan du också vaccinera dig om du behöver.

Hur ska jag göra för att söka vård vid misstänkt mässling?

Om du tror att du själv eller någon av dina anhöriga har blivit smittad ska du inte söka vård direkt på vårdcentral eller sjukhusens akutmottagningar. Ring 1177 för rådgivning.
Läs mer om mässling på 1177.se