Direkt till innehållet

Röntgen Halland anpassar verksamheten på grund av covid-19-smitta hos medarbetare

Publicerad: 2020-11-16 Senast ändrad:

Då några av medarbetarna på Röntgenmottagningen i Kungsbacka konstaterats smittade av covid-19 anpassas nu verksamheten. Mammografiscreeningen på Röntgenmottagningen i Kungsbacka är tillfälligt pausad resten av veckan.

Mammografiscreeningen pausas tillfälligt under resten av veckan på Röntgenmottagningen i Kungsbacka. Anledningen är att personalstyrkan minskats då några medarbetare konstaterats smittade då de testat positivt för Covid-19.

De  kvinnor som hade en bokad tid för mammografiscreening under denna vecka har eller kommer att bli informerade idag om att tiden ombokas.

De patienter som kommit i kontakt med personal som senare konstaterats smittsamma för covid-19 har alla blivit informerade av Röntgen Halland.

Röntgen Halland meddelar att situationen är under kontroll och att övriga undersökningar på röntgenmottagningarna i Halland genomförs som planerat. Röntgen Halland vill också meddela att de patienter som kommer till mottagningarna kan känna sig trygga i att basala hygienrutiner följs och att skyddsutrustning används.

Vårdhygien uppmanar alla medarbetare till extra noggrannhet med basala hygienrutiner, social distansering och uppmärksamhet på minsta symtom.