Direkt till innehållet

Samtal om Hallands framtid

Publicerad: 2019-01-30 Senast ändrad:

Vi behöver hjälpas åt med att förstå vad Halland – bästa livsplatsen 2035 innebär. Under våren 2019 startar en serie samtalstillfällen i olika former och i olika sammanhang.

Vi välkomnar till samtal om Hallands framtid, som ska hjälpa oss ta fram den regionala utvecklingsstrategi som blir vår gemensamma färdriktning. De vägval vi gör idag kommer att påverka var vi hamnar 2035.

Under våren 2019  startar en serie samtalstillfällen i olika former och i olika sammanhang. Samtalen hjälper oss att få in flera tankar och perspektiv, ett underlag att bredda och fördjupa bilden av Halland och för att skapa en gemensam målbild av Halland – bästa livsplatsen 2035.