Direkt till innehållet

Samverkan för ett tryggare Varberg

Ökad trygghet, bättre hälsa och minskad brottslighet. Det är målet med en förnyad fyraårig samverkansöverenskommelse mellan Varbergs kommun, polisen och Region Halland.

Publicerad: 2021-11-09 Senast ändrad:

Överenskommelsen undertecknades av, från vänster, Karl-Gunnar Svensson, ordförande i Region Hallands lokala nämnd i Varberg, Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande och Anders Wiss, lokalpolisområdeschef Varberg.

 

Det övergripande målet med överenskommelsen är att öka tryggheten, minska brottsligheten, främja folkhälsan och minska skillnaderna i hälsa. Överenskommelsen är långsiktig och utgår från en gemensam lägesbild och samsyn kring lokala förhållandena samt vilka områden som behöver prioriteras.

– Det är glädjande att vi nu förnyat samverkansöverenskommelsen i ytterligare fyra år. Ökad trygghet, bättre hälsa och minskad brottslighet är komplexa frågor där vi ser ett stort värde i att arbeta långsiktigt, uthålligt och tillsammans, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande.

Redan 2009 tecknade Varbergs kommun och lokalpolisområde Varberg en första samverkansöverenskommelse. 2018 blev även Region Hallands lokala nämnd i Varberg samverkanspart i överenskommelsen och därmed har folkhälsoperspektivet lyfts fram och tydliggjorts i det gemensamma arbetet.

Tre fokusområden
Polisen, kommunen och regionen har beslutat att samverka inom tre fokusområden, trygghet och säkerhet, främja barn och ungas hälsa samt förebyggande inom ANDTS, som står för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

– Genom att rikta våra gemensamma resurser mot utpekade behov blir vi mer effektiva än om varje organisation agerar var och en för sig, säger Karl-Gunnar Svensson (KD), ordförande i Region Hallands lokala nämnd i Varberg.

Samverkan för effektivitet
Kopplat till överenskommelsen kommer det också att tas fram en handlingsplan med de aktiviteter som ska genomföras i samverkan under fyraårsperioden. Handlingsplanen revideras och utvecklas kontinuerligt för att anpassa aktiviteter till de behov som identifierats.

– En komponent i handlingsplanen är det årliga medborgarlöftet som innehåller olika konkreta insatser för att öka tryggheten i kommunen. Det blir det sjätte året vi tillsammans avger detta löfte till kommunens invånare, besökare och verksamhetsutövare, säger Anders Wiss, lokalpolisområdeschef Varberg.