Direkt till innehållet

Självprovtagning covid-19 – bara om du har symtom!

Publicerad: 2022-01-14 Senast ändrad:

Eftersom det i Halland just nu är ett mycket ansträngt läge när det gäller analys av covidprover och smittspårning har Smittskydd Halland tagit beslut att personer som är symtomfria och bor tillsammans med någon som har covid-19 eller ovaccinerad person som har varit nära kontakt med någon som är smittad inte ska genomföra provtagning. Det är mer prioriterat att de som har symtom ska kunna genomföra provtagning och få bekräftat om det är covid-19 eller inte. De som bor tillsammans med någon som har covid-19 ska som tidigare stanna hemma direkt när någon i hemmet fått bekräftad covid-19 och vara hemma i 7 dygn från den smittades provtagningsdatum. De ska också vara extra uppmärksamma på symtom även efter de 7 dagarna eftersom inkubationstiden kan vara upptill 14 dagar för covid-19.

Vård- och omsorgspersonal är undantagna och ska även fortsättningsvis genomföra provtagning på dag 5 om de bor tillsammans med någon som har covid-19. Detta eftersom de jobbar i miljöer där det finns många sköra personer. Inneliggande symtomfria patienter som utsatts för smitta ska också provtas som tidigare samt boende på särskilt boende (SÄBO), personer som har hemsjukvård eller hemtjänst.

Beslutet gäller omgående och under en viss tid.