Direkt till innehållet

Självprovtagning covid-19 – inte längre för alla

Publicerad: 2022-02-09 Senast ändrad:

Som en följd av Folkhälsomyndighetens uppdaterade provtagningsindikation stänger nu självprovtagningen för den breda allmänheten.

De som ska använda självprovtagningen från idag är personer som har symtom och ingår i någon av grupperna; personal inom vården och äldreomsorgen, har hemtjänst, är gravid, har kraftigt nedsatt immunförsvar eller av annan anledning ombeds av vårdpersonal till att genomföra provtagning.

Självprovtagningens lådor finns kvar för de grupperna, utanför alla vårdcentraler och sjukhus, men endast för inlämning av genomfört prov. De personer som vid symtom ska provta sig från nu kommer framöver, i de flesta fall, i förväg få hem ett självtest covid-19 (PCR) från sin arbetsgivare eller vård- eller omsorgskontakt. Men om man skulle sakna ett självtest, förutsatt att man tillhör en grupp som fortsatt ska genomföra provtagning vid symtom, så går det att hämta ett test på den bemannande självprovtagningsplatsen som finns en av i varje kommun (Falkenberg har två).

De som inte har e-legitimation kommer även fortsatt få provtagning genomförd av vårdpersonalen på de platserna.

Helgen den 12-13 februari planeras det att det ska gå att hämta självtest (covid-19) från lådorna utanför sjukhus och kvälls- och helgmottagningarna i Laholm, Falkenberg och Hylte (endast lördag). Detta för att alla arbetsplatser och andra berörda inte kommer hinna beställa och få ut sina självtest covid-19 (PCR) färdigt till helgen.

Stanna hemma vid symtom – gå tillbaka när du är frisk

De flesta samhället kommer nu inte veta om deras förkylning eller andra symtom är covid-19. Det är lika viktigt som innan att vara hemma när man blir förkyld, sjuk eller får andra symtom på covid-19 – det har inte förändrats. Men när man är frisk och tillräckligt pigg för att orka en dag på förskola, skola eller jobb så kan man gå tillbaka. Folkhälsomyndigheten anger inte längre några specifika dagar eller liknande.

För de flesta som får positivt provsvar gäller som tidigare att de ska vara hemma i minst 5 dagar och dessutom feberfri i två dagar och må väsentligt bättre innan de kan gå tillbaka. Längre tider gäller bland annat för de som är ovaccinerade, individer med kraftigt nedsatt immunförsvar och de som varit så svårt sjuk att sjukhusvård krävts.

De som bor tillsammans med någon, sk hushållskontakt, som fått provsvar som visar covid-19 (positivt provsvar) behöver inte längre vara hemma i karantän så länge man är frisk.