Direkt till innehållet

Sjukhuschef blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Halland

Publicerad: 2019-01-22 Senast ändrad:

Martin Engström blir ny hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Det beslutade regionstyrelsens arbetsutskott på tisdagen. Han lämnar därmed tjänsten som chef för Hallands sjukhus och påbörjar sitt nya uppdrag inom regionen den 25 mars.

– Det ska bli spännande att få leda utvecklingen av den halländska hälso- och sjukvården. Vi har en väldigt bra sjukvård här i Halland som byggts upp av många kompetenta medarbetare under en längre tid, säger Martin Engström.

Martin Engström har en bred erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Efter läkarutbildning i Lund gjorde han sin AT-tjänst på sjukhuset i Halmstad. Han har varit både verksamhetschef och områdeschef på Hallands sjukhus innan han blev förvaltningschef 2015, och han har under karriären även erfarenhet från Akademiska sjukhuset i Uppsala och som biträdande Sverigechef i Capio-koncernen.
– Martin Engström har en gedigen erfarenhet av vården i allmänhet och den halländska vården i synnerhet. Vi får en erfaren chef och ledare som kan ta den halländska hälso- och sjukvården in i framtiden, säger tf regiondirektör Jörgen Preuss.

Samarbete viktigt för fortsatt utveckling

Vården i Halland har hög kvalitet och tillgänglighet. Nationella jämförelser visar att både patienter och invånare är nöjda. Att den halländska vården ska fortsätta vara bra står naturligtvis högt på agendan för den nye hälso- och sjukvårdsdirektören.
– En bra och väl fungerande vård är en väsentlig del i att Halland ska vara den bästa livsplatsen. Vi ska ha fokus på patienternas behov och använda våra resurser så bra som möjligt för att ge dem vård med hög kvalitet och värde.

Martin Engström betonar vikten av att fortsätta utveckla samarbetet inom hälso- och sjukvården, både inom regionen och mellan regionen och andra aktörer.
– Tillsammans har vi goda förutsättningar att ta vara på de många möjligheter som finns för att möta de utmaningar vi har framför oss, säger Martin Engström.

Martin Engström börjar sin nya tjänst den 25 mars. Rekrytering av ny förvaltningschef till Hallands sjukhus påbörjas inom kort. Rekryteringsarbetet när det gäller ny regiondirektör till Region Halland är inne i slutfasen och beslut väntas inom kort.