Direkt till innehållet

Sjuksköterskor utför implantation av hjärtmonitorer!

På hjärtmottagningen vid Hallands sjukhus Varberg är det sedan början av 2019 sjuksköterskor som utför implantation av hjärtmonitorer (ILR). De är bland de första sjuksköterskorna i Sverige att utföra den här typen av ingrepp. Tidigare har enbart läkare utfört detta , vilket fortfarande är fallet i nästan alla regioner.

Publicerad: 2019-11-12 Senast ändrad:

Sjuksköterskorna Peter Verdin och Annette Andersson har tillsammans utfört runt 45 implantationer av hjärtmonitorer (ILR). Den nya arbetsfördelningen bidrar till att verksamheten idag är mindre sårbar eftersom fler professioner har kompetens att täcka upp för varandra vid behov. Det frigör också tid för läkare att utföra arbetsuppgifter som kräver läkarspecialitet och därför kan fler patienter nu få hjälp snabbare.

Vad är implantation av ILR?
ILR (Implantable Loop Recorder) är ett samlingsnamn för en implanterbar hjärtmonitor. Den vanligaste orsaken att man får en ILR är vid en svimningsutredning. Ibland behöver patienter också en ILR-implantation för att screena förmaksflimmer efter en stroke.

Hjärtmonitorn placeras under huden på vänster sida av bröstkorgen strax ovanför hjärtat och fångar upp hjärtats elektriska aktivitet, ungefär som en EKG-kurva. Den registrerar om hjärtats rytm avviker från det normala (arytmier) och informationen skickas automatiskt till hjärtmottagningen för granskning.

– På så vis kan vi se om det finns något samband mellan arytmi och till exempel en patients svimningssymtom. Därefter kan vi gå vidare med ytterligare utredning eller gå in med behandling som till exempel implantation av pacemaker för att undvika att patienten drabbas av svimningar i framtiden, berättar Peter Verdin.

Peter Verdin och Annette Andersson

 

Från idé till nytt arbetssätt
Hallands sjukhus Varberg har ansvar för arytmivården i hela Halland och verksamheten ligger i framkant. Att anamma en ny arbetsfördelning för att förbättra tillgängligheten till vård för hjärtpatienter var en idé Cecilia Rorsman, överläkare vid Medicinkliniken Varberg, nappade snabbt på. Hon hade hört att många sjuksköterskor i England gör implantationer av ILR och presenterade idén för sina sjuksköterskekollegor på hjärtmottagningen.

– Alla var positiva och såg många fördelar med den nya arbetsfördelningen, berättar Cecilia Rorsman.

Därefter utbildades två sjuksköterskor, Peter Verdin och Annette Andersson, och läkarna och sjuksköterskorna tog fram gemensamma arbetssätt och samarbetsformer.