Direkt till innehållet

Skattehöjning i den halländska alliansens förslag till budget

Publicerad: 2019-05-15 Senast ändrad:

Halland växer och andelen äldre blir allt fler. Det leder till ett stort vårdbehov där kostnaderna för läkemedel ökar kraftigt samtidigt som hälso- och sjukvården behöver utvecklas och ställas om för att möta framtida behov. Den styrande majoriteten föreslår därför en skattehöjning med 58 öre.

– Vi konstaterar att pengarna inte räcker till de stora omställnings- och investeringsbehov som vi har framför oss, trots att alla verksamheter har fortsatta krav på sig att effektivisera. Vi kan inte spara så mycket i vården, därför ser vi ingen annan utväg än att höja skatten, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Vi blir allt äldre och om tio år är vi 10 000 fler hallänningar som är över 80 år, jämfört med i dag. Det betyder att färre behöver försörja fler, och oavsett hur många som väljer att utbilda sig inom vård och omsorg så kommer antalet medarbetare inte att räcka till om vi arbetar på samma sätt som i dag.

– Vi tänker ge ett uppdrag redan i höst, som ska fokusera på omställningen av hälso- och sjukvården och de fastighetsinvesteringar som kommer att krävas. Målsättningen är att det ska finnas en bred politisk förankring bakom uppdraget eftersom vi tror att långsiktig utveckling och förflyttning görs bäst om vi arbetar tillsammans, säger Benny Strandberg (KD).

Skattehöjningen ger ett tillskott på cirka 440 miljoner kronor, pengar som ska användas för att skapa förutsättningar för omställningar så att verksamheterna ska klara de kommande utmaningarna.

Framtida prioriteringar

Samtidigt som nämnderna har fortsatta krav på sig att effektivisera och utveckla verksamheterna så görs satsningar i budgeten.
För att möta den växande psykiska ohälsan ska det förebyggande arbetet och den psykiatriska vården för såväl barn och unga som för vuxna förbättras. Målet är en sammanhållen kedja där varje patient ska få bästa tänkbara vård genom En väg in för barn och unga.

Förutom språk är skolgång en nyckelfaktor för att öka välmåendet bland barn och unga. Tillsammans med kommunerna och andra aktörer fortsätter arbetet för att fler ungdomar ska uppnå gymnasiebehörighet, där satsningen på Språkstart Halland och arbetet med att motverka barnfetma är viktiga ingredienser.

– Vi ser också utvecklingen av kollektivtrafiken som viktig för Hallands utveckling. Vi prioriterar bland annat åtgärder för bättre framkomlighet på Västkustbanan och vill fortsätta utvecklingen med fler avgångar på de sträckor i Halland där det behövs som mest, säger Tommy Rydfeldt (L).

Alliansen vill också fortsätta utveckla och arbeta med Region Hallands datavarulager, ett verktyg för att utveckla vården för hallänningarna. Med hjälp av datavarulagret kan nya lösningar testas och simuleras innan de genomförs i praktiken för att säkerställa att eventuella förändringar leder till bättre, säkrare och mer kostnadseffektiv vård.

Arbetet med bredbandsutbyggnaden är fortsatt prioriterad. År 2020 ska 90 procent av hushållen ha tillgång till bredband.
– Digitalisering är en förutsättning för nyföretagande och utveckling av företag, särskilt på landsbygden. Leveransen av välfärdstjänster, via fiber, måste nu komma igång på allvar så utbyggnaden blir en förutsättning även för en jämlik vård, säger Helene Andersson (C).

Mål och budget 2020–2022 beslutas av regionfullmäktige den 19 juni.​

Mål och budget 2020-2023

Bilaga 1 Patientavgifter och övriga avgifter 2020

Bilaga 2 ersättningsnivåer 2020 Vårdval Halland närsjukvård

Bilaga 3 Barntandvårdspeng 2020

Bilaga 4 Vårdval Halland specialiserad öppen hälso- och sjukvård