Direkt till innehållet

Skogen som klimathjälte?

Publicerad: 2019-10-02 Senast ändrad:

Välkommen till en dag om Hallands skogar ur ett klimat- och näringslivsperspektiv, den 21 november på Varbergs Stadshotell. Under en förmiddag kommer vi att få höra om skogens positiva roll i klimatomställningen, men också vilka risker som finns för skogen i ett förändrat klimat. Dagen vänder sig till dig som kommer i kontakt med frågor om regional utveckling, samhällsplanering, innovation- och näringslivsutveckling, kompetensförsörjning samt miljö- och klimat inom både näringsliv, akademi och det offentliga i Halland.

Program

08.30 – Frukost (tåg söderifrån inkommer 08.24 och tåg norrifrån 08.34)

09.00 – Välkommen! Moderator Birgitta Sennerdal, skogsjournalist och skogsbrukare med halländska rötter.
– Inledning. Helene Andersson, ordförande Regionstyrelsens tillväxtutskott.
– Hallands skogar ur ett klimatperspektiv, nytt regionalt kunskapsunderlag. Johan Sonesson, forskare och processledare Skogforsk.
– Möjligheter och utmaningar för Hallands skogar i ett förändrat klimat. Anders Johannesson, Skogsstyrelsen.
– Skogens betydelse som näring i Halland. Martin Andersson, näringslivsdirektör Varbergs kommun

10.30 – Paus

10.45 – Tre klimatsmarta exempel från Halland:
Industriellt byggande i trä. Anders Carlsson, teknisk chef Derome
Biobränsle från skogen. Sven Hermansson, forskningsledare Södra
Biokomposit för en hållbar framtid. Mikael Hallhagen, försäljningschef, Stora Enso
– Är skogen vår klimathjälte och hur långt räcker den? Magnus Berg, chef näringspolitik och fossilfrihet Skogsindustrierna
– Möjligheter och samverkan, dialog mellan föreläsarna.

12.30 – Gemensam lunch

Anmäl dig här

Senast den 14 november vill vi ha din anmälan
Kostnad: Dagen är kostnadsfri, men om du inte dyker upp tar vi ut en avgift.