Direkt till innehållet

Smittspårning pågår efter konstaterat mässlingsfall

Publicerad: 2019-02-21 Senast ändrad:

En turist som i förra veckan, den 13–15 februari, besökte Vallåsens Värdshus och skidanläggning på Hallandsås har senare visat sig ha mässling.

Arbete pågår med att söka efter personer som vistats på anläggningen de aktuella dagarna.

– Vi har redan kontrollerat personalen på anläggningen och kan konstatera att de inte är drabbade, säger smittskyddsläkare Anders Enocksson. Sannolikheten är mycket låg för en allmän spridning av mässling i Halland då vaccinationstäckningen är hög.

Vaccin mot mässling infördes i det allmänna barnvaccinationsprogrammet 1982. I stort sett alla personer födda före 1960 har haft mässling, men bland personer födda från mitten av 1960-talet fram till vaccinets introduktion kan det finnas individer som inte är immuna då mässlingsepidemierna började ebba ut under 1970-talet.

Fakta mässling

Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. Symptomen på mässling är feber, torrhosta, ögonirritation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan, stora som saltkorn. Tre till fyra dagar efter symtomdebut kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet. Inkubationstiden är 7–18 dagar.