Direkt till innehållet

Snabb fiberutbyggnad i Halland under 2017

Publicerad: 2018-03-29 Senast ändrad:

71 procent av hushållen i Halland hade tillgång till fiberbredband i oktober 2017, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med år 2016. Det ger Halland en tredjeplats i Sverige vad gäller ökningstakt. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 90 procent i länet ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

– Vi är på god väg och kommer att nå det målet, tror Dag Hultefors, ordförande för Regionstyrelsens tillväxtutskott.

Bland Hallands kommuner har Halmstad kommit längst med 81 procent fiberanslutna hushåll, medan Hylte har 57 procent. Ökningen i Hylte kommun mellan 2016 och 2017 var dock hög, 12 procentenheter. Störst var ökningen i Laholm, där nu 66 procent är anslutna – en ökning med otroliga 35 procentenheter.

Andelen hushåll utanför tätort och småort med fiber ökade i Halland med 14 procentenheter, näst största ökningen i landet efter Stockholm. Totalt är 40 procent av hushållen utanför tätort/småort anslutna 2017.

– Andelen hushåll som har tillgång till snabbt fiber ökar glädjande snabbt, konstaterar Dag Hultefors. Det är många aktörer som drar sitt strå till stacken för att åstadkomma den höga utbyggnadstakten. Hallands invånare står väl rustade att möta den digitala framtiden, där snabbt bredband blir en nödvändighet för att ta del av välfärdsutvecklingen.

– Region Hallands samarbete med IP Only börjar ge resultat, fortsätter Dag Hultefors. Den snabba ökningen av antalet anslutna hushåll utanför tätorter, liksom den höga ökningstakten i Laholm och Hylte kommuner visar detta.

Bakgrundsfakta

PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgången till -och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur, det vill säga tillgången till telefoni och bredband där vi bor och arbetar, samt tillgången till mobilt bredband och mobiltelefoni över Sveriges yta. Mätningen är gjord i oktober 2017.

PTS kartläggning finns på www.statistik.pts.se och underlaget finns också tillgängligt i kartformat på www.bredbandskartan.se

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringen publicerade i slutet av 2016 en ny strategi för ett helt uppkopplat Sverige år 2025. Strategin innehåller mål för bredbandsutbyggnaden:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Ta del av strategin