Direkt till innehållet

SPOK gör det lättare att hitta tillverkare lokalt

Publicerad: 2021-06-15 Senast ändrad:

Formgivare och designer kan nu använda SPOK:s webbplats för att hitta lokala tillverkare som vill och kan ta uppdrag. Tjänsten har premiär i Halland den 15 juni och hittills finns ett femtontal halländska producenter listade.

SPOK, samtida produktion och konsumtion, är en nationell plattform som samlar och sprider kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Nu finns även tillverkare i Halland med i SPOK:s tjänst. Nytt med Hallands medverkan i SPOK är att vi även listar överskottsmaterial och spill som de tillverkande företagen har, vilket utgör en hållbar resurs för formgivare.

Kollage med föremål i olika material och en industrilokal.

Formgivare kan söka tillverkare och material

SPOK Halland vill förenkla för formgivare och designer att hitta lokala tillverkningsmöjligheter. Tillverkande företag presenteras på webbplatsen s-p-o-k.se där formgivare och designer kan söka nya material och samarbetspartner.

Det är kostnadsfritt både för tillverkare och för formgivare och designer att använda tjänsten.

– De företag jag kontaktat i Halland har varit positiva och ett femtontal tillverkare presenteras nu på webbplatsen. Jag letar vidare för att vi ska få med hela den bredd av lokala tillverkare, material och expertkompetens som finns i regionen. Jag vill gärna ha kontakt med dig som tror att ditt företag kan passa för SPOK! Det är bara att höra av sig, så berättar jag mer, säger Elin Basander André, projektledare för SPOK Halland.

SPOK listar tillverkare som vill och kan ta uppdrag för att tillverka prototyper eller mindre serier av produkter för formgivande företag. Det kan vara alla sorters tillverkning, allt från slöjdare till större industrier, och det kan vara tillverkning i alla material, även nyutvecklade sådana.

Nationell plattform för lokal produktion och hållbar utveckling

SPOK arbetar för en utveckling av lokal produktion i hela Sverige och i förlängningen en mer lokal konsumtion. Genom att gå från global till lokal tillverkning och stärka förutsättningarna för en geografiskt nära produktion och konsumtion ser vi plattformen som ett led i en långsiktigt hållbar utveckling.

SPOK Halland drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum. Huvudfinansiär är Region Halland. Syftet med satsningen är att stärka det kreativa näringslivet, bevara och tradera kunskap, skapa förutsättningar för hållbar utveckling samt främja etablering av industri.

Satsningen har varit framgångsrik i Skåne under några år och med Form/Design Center som huvudman för SPOK Sverige, det nationella nätverket, skalas plattformen nu upp geografiskt med målet att innefatta hela Sverige.

Sök tillverkare och läs mer om SPOK på webbplatsen https://s-p-o-k.se

Kontakt

Vill du veta mer om SPOK? Kontakta oss via e-post: halland@s-p-o-k.se