Direkt till innehållet

Stora framsteg för hjärtsjukvården i Halland

Bättre kvalitet och resultat, mer jämlikt fördelad och med bättre tillgänglighet. Hallänningarnas hjärtsjukvård har gjort stora framsteg de senaste åren. Bakom förbättringarna ligger ett genomtänkt och uthålligt arbete.

Publicerad: 2021-04-28 Senast ändrad:

Hjärtsjukvården var länge något av ett sorgebarn för den halländska hälso- och sjukvården. På de flesta andra områden har Halland funnits i toppskiktet i olika nationella jämförelser, men hjärtsjukvården var fast förankrad i botten.

– Det var svårt att få till rejäla förbättringar, trots många försök. Det var ojämlikt med bristande tillgänglighet, delar av resultaten var undermåliga och det fanns en utpräglad ”vi och dom-mentalitet” mellan sjukhusen i Halmstad och Varberg, berättar Carina Forsberg som är chef för Område 1 på Hallands sjukhus, där hjärtsjukvården ingår.

Gemensam vision
De förtroendevalda slog fast att hjärtsjukvården skulle vara ett särskilt fokusområde och en arbetsgrupp formulerade hösten 2017 en vision som blev ett startskott och en ledstjärna för utvecklingsarbetet: EN gemensam och jämlik hjärtsjukvård som är bland de bästa i Sverige – med hög tillgänglighet där det är lätt att vara patient!

Flera stora satsningar har varit viktiga förutsättningar: Redan tidigare hade beslut fattats om att koncentrera den öppna hjärtsjukvården i norr till Hallands sjukhus Varberg och planeringen för hjärtintensivplatser var igång. I september 2018 gick PCI-enheten i Halmstad, där man gör ballongvidgningar av kranskärl, över från fyradagarsvecka till att göra ingreppen dygnet runt, alla dagar på året. Akuta behandlingar som tidigare fått göras i andra regioner kunde ske på hemmaplan med de tidsvinster det innebar. Hjärtmottagning och hjärtintensiv i Halmstad har fått nya lokaler.

 

När PCI-enheten på Hallands sjukhus Halmstad började göra ballongvidgningar av kranskärlen dygnet runt förbättrades tillgängligheten. Nu är förhoppningen att kunna starta ett andra halländskt PCI-labb.

 

Vänt på stenar
– Men det handlar också mycket om att vi har sett över hur vi jobbar, i stort som i smått. Vi har vänt på stenar och letat förbättringsmöjligheter. Alla som arbetar inom den halländska hjärtsjukvården kan ta åt sig äran av de här framgångarna för det här är ett gemensamt arbete där allas insatser har varit viktiga, säger Carina Forsberg.

Förbättringarna har gjorts i samverkan mellan processorganisationen och linjeorganisationen. Det finns en huvudprocess för hjärtsjukdomar och tre delprocesser:

  • Ischemi (syrebrist i hjärtmuskeln)
  • Arytmi (oregelbunden hjärtaktivitet)
  • Hjärtsvikt (nedsatt pumpförmåga i hjärtat)

Det har bland annat handlat om att städa upp bland rutiner och riktlinjer, kartlägga processerna och hitta alla tänkbara förbättringsmöjligheter.

Förbättra helheten
– En stor framgångsfaktor är att vi konsekvent arbetar för en förbättring av helheten. I tidigare satsningar har det ofta varit enskilda enheter som förbättrat sina resultat, ibland på bekostnad av andra delar i vårdkedjan och därmed patientens resa genom vården, säger Markus Lingman som är huvudprocessledare för de tre hjärtprocesserna.

– En annan viktig sak har varit att det vi har gjort har vi också kunnat mäta. Vi har lämnat gissande och tyckande och agerat på kunskaper och fakta. Det har varit viktigt också för att skapa en gemensam helhetssyn i hela den halländska hjärtsjukvården.

Förändrat sätt att tänka
– Den största utmaningen är nog att få till det förändrade tänkesättet och att få det att genomsyra organisationen. Det räcker inte att du gör ett bra jobb i din lilla del, utan vi måste alla se till helheten, säger Markus Lingman.

Förbättringsarbetet fortsätter:
– Vi har tagit stora kliv framåt och hallänningarna får idag en mycket bättre och mer jämlik hjärtsjukvård. Vi ska fortsätta med vårt systematiska förändrings- och förbättringsarbete. Vi måste till exempel fortsätta att jobba väldigt fokuserat med tillgängligheten och en del i det är att vi hoppas kunna starta ett andra halländskt PCI-labb. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för rehabilitering av hjärtsviktspatienter, säger Carina Forsberg.

FÖRBÄTTRINGSRESAN
Här är en del av de förbättringar som den halländska hjärtsjukvården nu kan visa upp:

  • Väntetiderna har minskat för patienter med syrebrist i hjärtmuskeln (ischemi). Särskilt tydlig är förbättringen för patienter i norra Halland.
  • Halland har klättrat från bottenplacering till mitten av listan när den sammanlagda kvaliteten i hjärtinfarktvården jämförs i Sverige. Det samma gäller åtgärder med akut öppnande av kranskärl vid hjärtinfarkt.
  • Patienter med förmaksflimmer har blivit bättre omhändertagna, vilket visar sig i att färre har behövt elkonvertering och att antalet vårddygn för patientgruppen minskat.
  • Även när det gäller patienter med hjärtsvikt har antalet inläggningar kunnat minskas.
  • Totalt ger förbättringarna ett minskat behov av inläggning på sjukhuset som motsvarar 20 vårdplatser.