Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Studie på akuta andningsbesvär inleds i halländskt samarbete med Skåne

Som del i ett forskningssamarbete med Lunds Universitet, Region Skåne och Högskolan i Halmstad genomförs nu en studie i Halland i syfte att hitta risk för allvarlig orsak till andningssvårigheter hos personer som söker akutsjukvård. Studien finansieras bland annat av Vetenskapliga rådet i Halland och Statens Vetenskapsråd och är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Inom ramen för studien analyseras befintlig vårdinformation i regionen. Förhoppningen är att studien skall leda till ökad kunskap kring hur personer med andningssvårigheter på ett träffsäkrare sätt kan få rätt vård.

Här kan du läsa mer om studien!

Publicerad: 2021-08-18

Senast ändrad: