Direkt till innehållet

Studie på akuta andningsbesvär inleds i halländskt samarbete med Skåne

Publicerad: 2021-08-18 Senast ändrad:

Som del i ett forskningssamarbete med Lunds Universitet, Region Skåne och Högskolan i Halmstad genomförs nu en studie i Halland i syfte att hitta risk för allvarlig orsak till andningssvårigheter hos personer som söker akutsjukvård. Studien finansieras bland annat av Vetenskapliga rådet i Halland och Statens Vetenskapsråd och är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.

Inom ramen för studien analyseras befintlig vårdinformation i regionen. Förhoppningen är att studien skall leda till ökad kunskap kring hur personer med andningssvårigheter på ett träffsäkrare sätt kan få rätt vård.

Här kan du läsa mer om studien!