Direkt till innehållet

Sveriges regioner står upp för det svenska skogsbruket

Publicerad: 2022-04-28 Senast ändrad:

EU håller på att ta fram en reglering som skulle kunna slå hårt mot det svenska skogsbruket. Det har fått Sveriges regioner att gå samman och skriva ett brev till ansvariga ministrarna med en uppmaning att agera mot förslaget.

EU-kommissionen föreslår att Sveriges kolsänka i skogs- och marksektorn ska öka från 38,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 47,3 miljoner ton senast 2030. En kolsänka är, till exempel, skog eller hav som binder koldioxid i atmosfären. Det innebär, enligt regionerna, att skogsavverkningen måste minska kraftigt. Enligt intresseorganisationen SveBio, Svenska Bioenergiföreningen, kommer den att behöva minska med 16 procent för att Sverige ska klara EU-kommissionens mål. Det kommer att påverka skogs- och massaindustrin i Sverige negativt i motsvarande grad.

För Hallands del är Helene Andersson (C), ordförande regionstyrelsen tillväxtutskott, och Per Stané Persson (S), 2:e vice ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott som skrivit under.

Regionernas brev till ministrarna