Direkt till innehållet

Tillsammans mot ”Halland – bästa livsplatsen 2035”

Publicerad: 2019-02-08 Senast ändrad:

Under två dagar har halländska företagare, politiker och tjänstemän pratat om hur vi tillsammans gör Halland till den bästa livsplatsen. Arbetet med att ta fram en ny plan för utvecklingen av Halland har startat. Framöver väntar många spännande samtal om framtidens Halland.

”Halland bästa livsplatsen” är ett strategidokument som beskriver hur vi i Halland tillsammans utvecklar vårt län. Här beskrivs de vägval vi gör för att nå visionen om Halland som den bästa livsplatsen. Det är dags att ta fram en ny utvecklingsstrategi för Halland. Nu ska vi blicka mot 2035 – hur vill vi att livsplatsen Halland är då? Och hur ska vi ta oss dit?

Framåtblick på årets Ästad forum

Under torsdagen och fredagen samlades halländska företagare, politiker och tjänstemän för det årligt återkommande Ästad forum; en arena för diskussioner om näringslivets och samhällets utmaningar. och möjligheter. I år var Halland 2035 i fokus. Essensen av de samtal som fördes blir inspel i arbetet med den nya utvecklingsstrategin.

– Att blicka framåt mot 2035 handlar mycket om vår förmåga att tänka i nya banor och Ästad Forum är en bra arena för företag, politik och tjänsteman att tänka tillsammans. Det blir allt tydligare hur viktigt det är att det offentliga och näringslivet hittar tillsammanskapet i samhällsutvecklingen, säger Helene Andersson (C) ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

Många, viktiga samtal väntar

Arbetet med att ta fram en ny utvecklingsstrategi pågår under 2019 och 2020. Det är hallänningarna, det vill säga kommunerna, regionen, näringslivet, akademin, föreningslivet, den idéburna sektorn och invånarna som tillsammans tar fram en ny strategi för den regionala utvecklingen. Nina Mårtensson, biträdande regiondirektör på Region Halland samordnar arbetet och hon säger så här:­

– Under kommande månader väntar många spännande samtal. Tillsammans ska vi hallänningar måla bilden av framtidens Halland.

Fakta/Ästad forum

Ästad forum är en arena för företagare, politiker och tjänstemän som är intresserade av att tillsammans skapa nya lösningar på viktiga frågor som stärker näringslivet i Halland. Ästad Forum genomfördes för första gången på Ästad Vingård 2014 och innehållet har handlat om allt från infrastruktur och digitalisering till kompetensförsörjning och inkludering. Ästad Forum arrangeras av Region Halland, Svenskt Näringsliv och Företagarna i Halland.