Direkt till innehållet

Tillsammans mot morgondagens Halland!

Publicerad: 2018-11-26 Senast ändrad:

Framtidens Halland – hur blir det? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? Den 26 oktober arrangerade Region Halland för fjärde året ”Hur går det för Halland?” – ett strategiskt forum med framtiden i fokus.

210 personer bidrog tillsammans med en palett av perspektiv från såväl ideell och offentlig sektor som från näringslivet. Lena Teveldal, verksamhetsansvarig på Riksteatern, summerade dagen så här:

– Det är otroligt givande. Vi ser på utvecklingen i sin helhet och tillsammans lyfts vi till en högre nivå. För mig är frågan om hur kulturen än mer kan involveras i regionens utveckling extra intressant.

Dynamisk, innovativ region med hög livskvalitet

Även bland föredragshållarna bjöds det på en spännande mix. Soo-Jin Kim, policyanalytiker från OECD, kom direkt från Paris. Hon beskrev området Malmö-Göteborg-Oslo som en dynamisk och innovativ region där livskvaliteten är mycket hög. Det finns en politisk vilja att samarbeta som en megaregion, men att det saknas en gemensam vision.

Rasande snabb förändring – vilka krav ställer det på oss?

Något kortare resväg hade Martin Kruse, futurist från Copenhagen Institute of Future Studies. Han tolkar framtiden så att vi idag kan ta de bästa besluten för morgondagen. Han beskrev hur världen förändras oerhört snabbt. Det ställer krav på kreativitet och anpassningsförmåga hos såväl organisationer som individer.

Ökad samverkan i ett alltmer komplext samhälle

Mattias Hoffert, chef på forsknings- och utvecklingsavdelningen på Halmstad kommun, Markus Lingman, utvecklingsstrateg på Hallands sjukhus och Madeleine Solenhill, digitaliseringschef i Hylte kommun, framsynsspanade om lokala utmaningar inom skola, sjukvård och kommunalt digitaliseringsarbete. Även de pekade på att samhället förändras i högt tempo och att det blir alltmer komplext, vilket kräver mer samarbete och samverkan.

Håll ögonen öppna!

Självstyrande system, uppkopplade robotar och animerade saker. Vår tillvaro kommer att se annorlunda ut i framtiden. Anne Lidgard, direktör för Vinnova Silicon Valley, beskrev den otroliga tekniska utveckling som sker, men höjde också ett varnande finger. Ny teknik måste införas med förnuft och kunskap. Hon uppmanade åhörarna att hålla ögonen öppna och inte riskera vår gemensamma framtid.

Artificiellt sällskap och digital nedkoppling?

Annika Atterhagen, åtgärdsplanerare på Trafikverket och Lars-Ivar Petersson, kanslichef i Polisområde Halland, var två deltagare som spanade in i framtiden.

– Jag tror att vi får sällskap av artificiella personer som utför olika typer av tjänster. Och de åker runt i förarlösa bilar, sa Lars-Ivar.

Annika såg framför sig ett allt större behov av att koppla ned sig från det digitaliserade samhället.

– Jag tror att folk kommer att våga vägra allt det nya och digitala för att må bra.

Tillsammans för att utveckla Halland

”Från vaggan till graven ”, en färsk studie om jämställdhet och jämlikhet, presenterades av Marie Karlsson, strateg på Region Halland och Urszula Hansson, särskilt sakkunnig i jämställdhet och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Halland. Studien visade att det går bra för Halland – men att det fortfarande finns stora skillnader mellan män och kvinnor, exempelvis vad gäller medelinkomst och uttag av föräldraledighet. Med studien som underlag kan förändringar göras för att Halland ska bli en ännu bättre livsplats – för alla.

– Vi behöver bryta gamla traditioner för att möta framtiden, sa regiondirektör Jörgen Preuss då han summerade dagen. Han bjöd samtidigt in till bred dialog om den gemensamma vägen framåt, gestaltad i en ny regional utvecklingsstrategi för Halland.