Direkt till innehållet

Tillväxtutskottet mötte företagare som utvecklat med regionalt stöd

Publicerad: 2019-10-14 Senast ändrad:

Region Halland erbjuder stöd till hallänningar som vill starta eller utveckla ett företag. I början av oktober besökte Regionstyrelsens tillväxtutskott tre företag som fångat möjligheten.

– Det är jättespännande att få en bild av hur verktyg för företagsutveckling som vi beslutat om fungerar i verkligheten, säger Helene Andersson (C), ordförande i tillväxtutskottet.

I centrala Varberg finns Boutique Hagedorn, en klädbutik och webbshop. Bland höstfärgade modeplagg fick tillväxtutskottet ta del av ägaren Peter Östlunds erfarenheter av Timbanken, som erbjuder fem kostnadsfria timmar med en konsult. Boutique Hagedorn har använt Timbanken för att utveckla hemsida och marknadsföring via sociala medier.

– Som mindre företagare är det svårt att hålla sig uppdaterad om det senaste. Konsulten från Timbanken kunde ge oss goda råd, berättade Peter och fortsatte:

– Vi har fått hjälp att göra rätt prioriteringar och val. Sen hade vi gärna tagit emot stöd med själva genomförandet också.

Tillväxtutskottet (TU) i Boutique Hagedorn. Från vänster: Per Stané Persson TU, Elisabet Babic’ TU, Christian Olsson Johansson TU, Peter Östlund Boutique Hagedorn, Helene Andersson TU, Therese Stoltz TU

Värdefullt att möta företagare

För ledamöterna i tillväxtutskottet är det värdefullt att möta företagare.

– Det är väldigt bra att få information direkt från företag som har använt sig av de företagsstöd som regionen beslutar om. Att få höra vad som fungerar bra och hur stöden kan utvecklas, säger Per Stané Persson (S), 2:e vice ordförande i tillväxtutskottet.

Digitalt system resultat av utvecklingsarbete

Region Halland erbjuder medfinansiering för företagsutveckling genom olika typer av checkar. I Veddige finns Pivab AB som designar och tillverkar lackeringsanläggningar. De har vid två tillfällen sökt och fått utvecklingscheckar.

– Vid det första tillfället utvecklade vi ett digitalt system och i somras blev vi beviljade medel till vår satsning på USA-marknaden, berättade Leonard Pihlblad, sales engineer på Pivab AB.

Tidningsannons lockade Pivab AB

På Pivab AB läste man om de regionala företagsstöden i en tidning och tog då kontakt med Almi Företagspartner som administrerar checkarna. Elisabet Babic’ (M), 1:e vice ordförande i tillväxtutskottet, reflekterar så här om hur information om de regionala stöden når företagare:

– Jag tror vi behöver arbeta aktivt med uppsökande verksamhet för att nå fler företag och berätta om vilka olika finansieringsmöjligheter och verktyg för företagsutveckling som vi har, men också för få veta mer om vilken kompetens de efterfrågar.

Tillväxtutskottet (TU) hos Pivab AB. Från vänster: Christian Olsson Johansson TU, Per Stané Persson TU, Rigmor Pihldal Pivab AB, Helene Andersson TU, Christopher Pihlblad Pivab AB, Therese Stoltz TU, Elisabet Babic’ TU
Tillväxtutskottet (TU) hos Pivab AB. Från vänster: Christian Olsson Johansson TU, Per Stané Persson TU, Rigmor Pihldal Pivab AB, Helene Andersson TU, Christopher Pihlblad Pivab AB, Therese Stoltz TU, Elisabet Babic’ TU

Regionala stöd skapar skillnad

Tillväxtutskottet gjorde det tredje studiebesöket i Kungsbacka. Under ett knappt år har innovationsföretaget Perma Press AB utvecklat sin marknadsföring med hjälp av en utvecklingscheck. För företaget har satsningen bland annat inneburit att man fått fler och större bredd på sina kunder.

– Att få höra om hur regionala erbjudanden skapar skillnad för halländska företagare är väldigt givande, summerar Helene Andersson tillväxtutskottets tre studiebesök.

Mattias Forsberg, kvalitetschef på Perma Press AB, visar en av företagets maskiner för tillväxtutskottet.
Mattias Forsberg, kvalitetschef på Perma Press AB, visar en av företagets maskiner för tillväxtutskottet.

Om Regionstyrelsens tillväxtutskott

Region Halland är en politiskt styrd organisation och det är Regionstyrelsen som leder och samordnar Region Hallands arbete. Inom Regionstyrelsen finns tre utskott. Tillväxtutskottet arbetar med frågor som rör regional tillväxt och utveckling, exempelvis näringslivsutveckling.

Nyfiken på regionala företagsstöd?

Läs mer om Region Hallands stöd till företagsutveckling