Direkt till innehållet

Tio konstnärer får arbetsstipendium

Publicerad: 2023-02-15 Senast ändrad:

Förvaltningen Kultur och skola har beslutat att tilldela tio konstnärer Region Hallands arbetsstipendium. Årets stipendiater är bosatta i Falkenberg, Halmstad, Simlångsdalen, Slöinge, Steninge, Ugglarp, Unnaryd och Ullared.

Jose Luis Martinat, Caroline Mårtensson, August Nilsson, Fann Xu, Anna Malmström, Mohamed Yussuf, Lotta Antonsson, Tommie Haglund, Klara Andersson och Martin Mejia Rugeles får Region Hallands arbetsstipendium 2023.

Stipendiet ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och fritt utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendierna ska bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Halland. Konstnärerna får 75 000 kr var.

Kollage med porträttfotografier av 10 personer.
Årets stipendiater. Övre raden från vänster: Jose Luis Martinat (fotograf: Alex Sharp Cole), Caroline Mårtensson (fotograf: Patrik Bengtsson), August Nilsson (fotograf: Lo Vahlström), Fann Xu (fotograf: Aron Heinemann) och Anna Malmström (fotograf: Göran Strand). Nedre raden från vänster: Mohamed Yussuf (fotograf: John Falkirk), Lotta Antonsson (fotograf: Henrik Håkansson), Tommie Haglund (fotograf: Mats Lundqvist), Klara Andersson (fotograf: Anton Johansson) och Martin Mejia Rugeles (självporträtt).

Förslaget till stipendiater har tagits fram av en jury som utsetts av Kultur i Halland. Juryn valde ut tio stipendiater från de 84 ansökningar som inkommit och föreslog att de ska tilldelas 75 000 kr vardera. För 2023 års arbetsstipendier bestod juryn av Jesper Brygger (litteratur), Joanna Karlberg (film), Lis Hellström Sveningson (scenkonst), Jonas Burman (musik) och Charlotta Eidenskog (bild och form, konsthantverk och slöjd). Jurymedlemmarna är sakkunniga och bosatta utanför Halland.

Arbetsstipendium utlyses en gång per år och kan sökas av yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare inom alla konstformer, som är bosatta och verksamma i Halland eller som har sin huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Halland.

–Vi har ett spännande konst- och kulturliv i Halland, det bekräftas av alla ansökningar om arbetsstipendier vi tagit emot. De tio stipendiaterna skapar konst med nationell och internationell lyskraft. Några av dem har nyligen valt att flytta till och arbeta med Halland som bas. Tillsammans berikar årets stipendiater vår region och de lokalsamhällen där de verkar, säger Karin Wettermark Jonsson, förvaltningschef Kultur och skola.

Juryns motiveringar

Jose Luis Martinat, Ugglarp, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt omfattande och berörande konstnärskap. Med objekt, text och bilder bygger han sina egna rum som tar oss med till olika delar av världen och vi upplever mångkultur på olika nivåer. Hans konst bär politiska budskap om motstånd och antikapitalism som smälter samman i en poetisk gestaltning. Ord och bokstäver har en central roll i hans konst och de gestaltas i olika material och tar fysisk plats i rummet.

Caroline Mårtensson, Steninge, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt tvärvetenskapliga och forskningsbaserade konstnärliga arbete, som kretsar kring frågor om miljö och klimat. Utifrån begreppet Ekologisk läskunnighet visar hon genom olika konstnärliga metoder på det komplexa ekologiska sammanhang vi alla är en del av. Hon gräver, bokstavligen, där hon står och utgår bland annat från den halländska naturen för att vända och vrida på perspektiven vad ekologi är. Med ett aktuellt och drivande konstnärskap utgör hon en aktiv kraft i Hallands kulturliv.

August Nilsson, Simlångsdalen, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt egensinniga och kraftfulla måleri. Med färg har han skapat ett eget konstnärligt språk med ett tydligt berättande, där det finns en mörk och allvarlig underton. August Nilssons konstnärskap har stor potential och vi ser fram emot vad ett arbetsstipendium kan betyda för ytterligare utveckling av hans arbete.

Fann Xu, Slöinge, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt efterforskande konstnärskap, som reflekterar över tingens värde. Hon undersöker aktivt de tysta objekten, ofta med sin egen kropp som verktyg, vilket resulterar i olika former av dansperformance och poseringar. Hennes uttryck har en sällsam blandning av melankoli och humor. Vi vill gärna se mer av Fann Xu, hon rör sig i samtiden och etableringen i Slöinge, parat med hennes vida internationella kontakter, bidrar till konstlivets utveckling i Halland.

Anna Malmström, Unnaryd, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt framstående arbete som frilansande klarinettist inom folk- och världsmusik. Anna är nationellt och internationellt etablerad i flera olika konstellationer – allt från duo, trio och större band till scenkonstproduktioner för barn. Anna Malmström tilldelas stipendium för att få möjlighet och mer tid att utveckla sitt eget musikskapande och för att fortsätta nå en bred publik med sitt uttrycksfulla och variationsrika klarinettspel.

Mohamed Yussuf, Falkenberg, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för löftet om ett rikt författarskap. Författaren har en unik förmåga att vara i flera rum samtidigt. På det sättet kan han i sin reportagekonst fånga samhällets komplexitet. Yussuf synar samtidens kulturella uttryck med essäistens reflektion i blicken och även med poetens sensibilitet i språket. Det vare sig motivet är svensk gangsterrap eller miljön runt Falkenbergs FF med fokus på unga fotbollsspelares aspirationer om en professionell karriär.

Lotta Antonsson, Ullared, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt ständigt aktuella och starka konstnärskap. Med utgångspunkt i fotografiskt material från 60- och 70-talet och feministisk teori belyser hon stereotypa gestaltningar av kvinnor och dess kroppar. Med snäckskal, speglar och fotografier skapar hon collage och rumsliga installationer som utmanar och får oss att reflektera över vår egen blick på objekten. Lotta Antonssons verkar i många sammanhang, nationellt och internationell, och är en betydande konstnär både i och utanför Hallands gränser.

Tommie Haglund, Halmstad, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt personliga, allt igenom ärliga och kompromisslösa konstnärskap där han som tonsättare fortsätter att förmedla ett tidlöst och poetiskt universum. Musiken söker sig ständigt framåt med en alltid närvarande, stundtals smärtsamt skön melodik som öppnar sig för kosmiska dimensioner av fulländad balans och transcendens.

Klara Andersson, Halmstad, tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för sitt innovativa och uttrycksfulla konstnärskap som soloartist i Fågelle och som frilansande ljudkonstnär och musikskapare i många sammanhang. Hennes verk spänner från det sköra och lyriskt vackra till det gränslöst råa uttrycket, ofta i en kollision där ljudlandskap, poplåtar och visuella gestaltningar möter en poesi varifrån starka berättelser växer fram om existentiell ångest och om att vara kvinna i vår samtid.

Martin Mejia Rugeles, Halmstad, är en filmskapare som med omsorgsfullt komponerade bilder och kärlek för naturlig ljussättning vågar vila i det långsamma berättandet. Med en existentiell blick söker han efter mening och skönhet både i det främmande och i det vardagliga. Hans filmiska skymningsland är som målningar och har ett säreget uttryck vare sig det utspelar sig i den colombianska djungeln eller ett svenskt vinterlandskap. Martin Mejia Rugeles tilldelas Region Hallands arbetsstipendium för att utveckla sitt poetiska filmberättande som vi hoppas kan nå en bredare publik.

Läs mer om Region Hallands arbetsstipendium för konstnärer