Direkt till innehållet

Tisdagsgänget håller liv i historien

Skotten ekade på nytt över Viskan när de svenska soldaterna mötte danskarna. Militärhistoriska föreningen Bohus Elfsborghs Caroliner tog i för kung och fosterland. När Karl XI på 1600-talet skulle försvara Sverige mot danskarna kom Veddige att spela en viktig roll. Ett gäng pigga seniorer har lagt ner mycket tid på att röja och göra en historisk plats tillgänglig.

Publicerad: 2018-10-28 Senast ändrad:

Vad har Veddige med Karl XI att göra? Jo, kungen och hans svenska trupper slogs mot danskarna som ville ta tillbaka södra Sverige. Halmstad var belägrat och farhågan var att de danska trupperna skulle lyckas ta sig norrut och så småningom inta Elfsborgs fästning, för att med den som påtryckningsmedel begära att få tillbaka de skånska landskapen.

Historisk mark

Just där det finns ett bra vadställe över Viskan anlades därför en skans och här skulle striden stå. Strategin verkar ha lyckats. När danske kungen fick rapporter om att det skulle bli tufft att ta sig norrut uteblev striden. Karl XI lär ha tillbringat en månad i Veddige.

Historisk mark alltså. Men skansen hade blivit övervuxen av sly och det fick ”Tisdagsgänget” att engagera sig. De är runt 15 seniorer som träffas en gång i veckan för att motionera och ha trevligt tillsammans. Historiskt kunnige Bo Emanuelsson är en i gruppen och det var han som föreslog att man skulle ta sig an skansen.

– Skansen hade blivit mer eller mindre glömd och övervuxen, och vi tyckte det var synd. Vi bestämde att vi skulle sätta igång och röja, berättar han.

Fram ur glömskan

Sagt och gjort. Det blev många trevliga tisdagstimmar och så småningom trädde det gamla befästningsverket fram ur glömskan och grönskan.

– Vi har haft väldigt trevligt och det är roligt att allt fler hittar hit. Det är ofta folk sätter sig här och fikar, berättar Benny Johansson, en annan ur ”Tisdagsgänget”.

När skansen väl var avröjd började de fixa räcken och informationstavlor. En ur gänget ordnade fram kanoner, så att skansen på nytt blev bestyckad, och efter flera års arbete kunde skansen återinvigas 2016.

Under jubileumsåret har det på nytt knallat runt den gamla skansen. I samband med Kulturarvsdagen i september kunde en stor publik under Bo Emanuelssons ledning göra en tidsresa, möta kungen och kyrkoherden och se hur danska och svenska trupper möttes vid skansen.

Text: Lasse Nyman
Foto: Magnus Andersson

.

Publicerad 29 oktober 2018 kl 13:42