Direkt till innehållet

Tre vårdcentraler i Varberg inför tillfälligt listningsstopp

Publicerad: 2018-02-01 Senast ändrad:

Läjeskliniken, Husläkarna Varmbadhuset och Neptunuskliniken får från i dag, 1 februari, rätt att neka de som vill lista om sig.

Skälet är att många patienter listat om sig till de tre vårdcentralerna under de senaste åren, vilket medfört en succesivt ökad arbetsbelastning. Taket vad gäller personal och lokaler är nu nått. Orsaken som patienterna har angett, enligt vårdcentralerna, är att tillgängligheten till läkare och psykosocialt stöd på övriga vårdcentraler är för dålig.

De tre vårdcentralerna begärde ett listningsstopp i december 2017 för att fortsatt kunna erbjuda en god patientsäkerhet och arbetsmiljö för sin personal. Beslutet som regionstyrelsens ordförande har tagit gäller till den 30 april.

Ansvariga inom Närsjukvården ska under stoppet ta fram en handlingsplan för att lösa problemen både på kort och på lång sikt. Läjeskliniken, Husläkarna Varmbadhuset och Neptunuskliniken ska i slutet av april redogöra för hur de kan anpassa sina verksamheter för att åter kunna ta emot invånare som väljer att lista sig hos dem.