Direkt till innehållet

Två avlidna i covid-19 i Halland och mer omfattande smittspridning

Publicerad: 2020-03-26 Senast ändrad:

Idag avled två personer i 75 respektive 95-årsåldern på Hallands Sjukhus. Smittskydd Halland kan nu också konstatera att smittspridningen i länet är mer omfattande.

Smittskydd Halland kan inte säga om smittspridningen är större i någon viss kommun i Halland.

– Vad vi kan se är att vi har flest konstaterade fall i de norra delarna av Halland, vilket delvis kan förklaras med det resemönster vi kan se bland invånare där, säger Mats Erntell, läkare på Smittskydd Halland.

Att smittspridningen nu bedöms som mer omfattande förklaras med att man nu ser allt fler fall, där det inte finns någon koppling mellan andra konstaterade fall eller resor i riskområden. Det innebär att risken att bli smittad nu är större och att man som äldre eller med bakomliggande sjukdom ska vara extra återhållsam med sociala kontakter. Håll dig hemma och ta hjälp för att handla. På kommunernas webbsidor finns information som kan guida dig som invånarna rätt vad gäller aktuell service.

– Vi har en god beredskap i Region Halland för att kunna ta hand om ett stort antal sjuka i behov av sjukhusvård. Vi följer utvecklingen noga och gör justeringar i verksamheten utifrån behov och smittoläge. Många sjuka kommer inte att behöva sjukhusvård. Invånare som har milda eller måttliga symtom och befinner sig i hemmet hittar tips på egenvård på 1177.se, säger Mats Erntell.