Direkt till innehållet

Ungdomar och politiker möts i en virtuell värld

Publicerad: 2022-05-06 Senast ändrad:

Måndag den 9 maj hålls ett virtuellt möte mellan ungdomar och politiker i Hylte, där de ska diskutera tillit, identitet och demokrati.

De senaste åren har Region Hallands lokala nämnder arbetat för att öka kunskapen om tillit. Arbetet har genomförts genom att på olika sätt involvera invånare i Halland.

Tilliten i Sverige och Halland är stabilt på en hög nivå, men skillnaderna mellan grupper har ökat. Tillit till andra människor och delaktighet och inflytande i samhället är avgörande för individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.

– Tillit till varandra, till samhället, till samhällssystemet och till företrädare för samhället är en grundbult för vår demokrati. Vi ser att tilliten sjunker och misstron ökar. För att bättre förstå och sätta ord på vad som händer har lokala nämnder i hela Halland fört dialog med olika grupper i samhället, säger Anna Roos (C), ordförande Region Hallands lokala nämnd i Hylte

Som en del av arbetet om tillit testas nu olika medskapande metoder för att se hur offentlig sektor kan vidga möjligheterna till dialog med invånare, även i andra frågor.

Ett samtal utan förutfattade meningar och osynliga maktstrukturer

Den 9 maj möts ungdomar och politiker i Hylte för ett samtal om tillit, identitet och demokrati. Mötet hålls i en virtuell värld som ungdomarna har skapat. Syftet är att få politikerna att uppleva en ny och okänd verklighet. Målet är att skapa ett samtal utan förutfattade meningar, föreställningar och osynliga maktstrukturer.

– Det är spännande och utmanande att hitta mötesplatser där alla känner sig trygga att dela med sig av sina upplevelser och tankar. Men människor vill vara med och bidra, delar generöst med sig av sina upplevelser och förmedlar att de vill delta i samtal om komplexa och svåra frågor. Tillsammans kan vi uppnå förändring för ett mer tillitsfullt samhälle, säger Anna Roos (C), ordförande Region Hallands lokala nämnd i Hylte

Mer information om lokala nämnders arbete med tillit

Kontakt

Malin Andrén

Processledare Social hållbarhet

Telefon: 0764-95 95 74

E-post: Malin.K.Andren@regionhalland.se