Direkt till innehållet

Unik regional satsning på litteraturkritik

Publicerad: 2020-01-13 Senast ändrad:

I en tid där kulturbevakningen minskar utanför storstäderna och allt färre arenor finns för att mötas i ett grundat samtal om konstnärliga verk i offentligheten har Region Halland för andra året i rad genomfört en satsning på kritiken. I ”Konstsamtal” möts två yrkesverksamma kritiker tillsammans med en moderator och diskuterar böcker från regionen inför publik.

Samtalen produceras av Kritiklabbet som med redaktionellt oberoende och under ansvarigt utgivarskap väljer ut både böcker och kritiker. Nu finns samtalen från slutet av 2019 som poddinspelningar för regionala och nationella lyssnare.

Scenen står redo för konstsamtal med två stolar och två mikrofoner.

Region Halland som aktör i den nya kritiska offentligheten

Regionala initiativ för kritiken är ovanliga i Sverige, men vanligare förekommande i grannlandet Norge. I det lokala kulturlivet är regionerna redan viktiga aktörer och finansiärer. De konstnärliga verken som uppstår lokalt ska i bästa fall också diskuteras och analyseras lokalt och ta plats i den existerande kritiska offentligheten. Konstens kvalitéer för samhället är de som uppstår i de demokratiska diskussionerna om dem.

Region Hallands satsning på litteraturkritik föddes ur de lokala författarnas önskan om en kritisk respons på deras redan utgivna verk. Kritikstödet utlystes 2019 för andra gången och nästa ansökningsomgång blir inför Konstsamtal hösten 2020.

För att säkerställa kritikens oberoende har regionen anlitat Kritiklabbet som bedriver verksamheter för produktion och distribution av kritik i den nya offentligheten. Kritiklabbet har valt ut två böcker bland dem som de ansökande författarna sänt in. De kritiker Kritiklabbet valt ut för uppgiften har sedan diskuterat böckerna inför publik i Halland.

– Kritiklabbet följer med stort intresse en rad regionala initiativ för kritiken. Det är mycket spännande att kunna vara delaktig också som producerande instans i Region Hallands Konstsamtal. Det som sker i Halland idag kan bilda modell för resten av Sverige imorgon, säger Axel Andersson, redaktör och ansvarig utgivare Kritiklabbet.

Konstsamtal som podcast

Den senaste omgången samtal spelades in i slutet av 2019 och finns publicerade som en podcast.

Det går också att lyssna på Konstsamtalen från 2018.

Diktsamlingen Sjöstjärna av Stefan Albrektsson

Under moderering av Magnus William-Olsson (Kritiklabbet) diskuterade kritikerna Mikaela Blomqvist och Erik Bergqvist Stefan Albrektssons Sjöstjärna i Konsthallen, Kulturhuset Fyren, Kungsbacka, den 27 november 2019. Diktboken är en tät uppväxtskildring som med poesins hjälp närmar sig det förgångna.

Lyssna på samtalet om Sjöstjärna.

Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död

Under moderering av Axel Andersson (Kritiklabbet) diskuterade kritikerna Ylva Lagercrantz Spindler och Erik Andersson Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död av Christina Karlberg och Marita Warborn Lundgren. Samtalet hölls i Lilla Teatern, Kulturhuset Komedianten, Varberg, den 28 november 2019. Boken befinner sig mellan en självbiografisk och självhjälpsgenre och handlar om hur sorgen efter en älskad livskamrats bortgång kan hanteras.

Lyssna på samtalet om Jag är lyckligt gift, min man är bara lite död.

Kontakt

Maria Ehrenberg, regionbibliotekarie, Region Halland
E-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se, tel: 035-17 98 61.