Direkt till innehållet

Unik satsning för minskad energianvändning i halländska företag

Publicerad: 2019-07-01 Senast ändrad:

I Halland kan små och medelstora företag söka stöd till energikartläggningar, vilket kan ge stora vinster. De nationella medel som tidigare utgått från Energimyndigheten drogs in i april, men Regionstyrelsens Tillväxtutskott i Halland tog nyligen ett beslut som gör länet unikt; halländska företag erbjuds fortsatt ekonomiskt stöd till energikartläggningar.

– Energikartläggningar kan ge vinster för våra halländska företag, men bidrar också till en lägre energianvändning. Det här är en satsning som gynnar både det enskilda företaget och ett hållbart Halland, säger Helene Andersson (C), ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

Små justeringar kan ge stora vinster

Med en energikartläggning får företag koll på hur mycket energi de använder. Företagen får också tips på hur de kan minska energianvändningen. Små justeringar i verksamheten kan minska kostnader, men många företag som gör energiåtgärder får dessutom andra positiva effekter, exempelvis kvalitetshöjning i produktionen, minskat underhållsarbete och bättre arbetsmiljö.

Fortsatt energismart utveckling i Halland

Sedan 2011 har cirka 50 halländska företag fått medel för att göra en energikartläggning.
-Vår förhoppning är att många fler halländska företag ser möjligheten att utveckla sin verksamhet energismart, säger Per Stané Persson (S), 2:e vice ordförande Regionstyrelsens tillväxtutskott.

Energikontoret arbetar för att öka användningen av förnybar energi och för effektivare energianvändning och guidar invånare och verksamheter mot en energismart framtid. Det är till Energikontoret företag vänder sig för att få hjälp att söka stöd till energikartläggning.
Stödet till energikartläggning gäller inte primärproducenter, dvs företag inom jordbruk, trädgård och fiske. Dessa företag omfattas av stöd från EU:s jordbruks- och fiskeriprogram.

 

Mer information:

Här hittar du mer information om Energikontoret och Energikartläggning.