Direkt till innehållet

Uppdaterad analys visar att Halland har fortsatt stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet

Publicerad: 2022-09-20 Senast ändrad:

Jämställdhetsrapporten Från vaggan till graven släpptes första gången 2018. Nu har den uppdaterats med ny statistik och forskning som visar att Halland även fortsatt har stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet.

Från vaggan till graven, en orsaks- och konsekvensanalys av ojämställdhet och ojämlikhet i Halland, visar att ojämställdhet och ojämlikhet går igen i samhällets olika områden och genom livets alla skeden.

Analysen utvecklades och genomfördes första gången 2017–2018 av Region Halland i samverkan med Länsstyrelsen Halland. 2021–2022 har analysen uppdaterats med ny statistik och forskning som visar att Halland även fortsatt har stora utmaningar kopplat till jämställdhet och jämlikhet.

Halland – ett gott samhälle men med ojämlika mönster

Halland är ett gott samhälle att leva i. Lönenivåerna är höga och hälsan god. Många bor i villa i trygga och vackra områden. Detta gäller över lag i Halland. Men de ojämlika mönstren som finns i Sverige som helhet, finns även i Halland.

Den uppdaterade analysen visar bland annat att kvinnor har högre utbildning men lägre lön och det återspeglas i pensionerna. Kvinnors större ansvar för hem och barn är de främsta orsakerna. Många grupper i samhället har sämre hälsa, större utsatthet för brott och deltar mindre i beslutsfattandet. Men samtidigt skapar Hallands goda arbetsmarknad stora möjligheter; fler med kort utbildning har anställning och det öppnar också för att ta del av det övriga samhället.

– Analysen är ett viktigt underlag för att vi gemensamt ska kunna jobba med att öka jämställdheten och skapa lika villkor för män och kvinnor i Halland. Den fungerar också som ett mycket viktigt och angeläget kunskapsunderlag inför att identifiera områden och insatser som det finns behov av att arbeta vidare med, säger Boel Abelson Crossley, verksamhetschef regional utveckling, Region Halland. För hållbar regional utveckling och tillväxt är det viktigt att skapa samhälleliga förutsättningar för jämlika och jämställda livsvillkor i Halland.

Läs rapporten på Jämnt ska vara jämt

Resultatet går att ta del av i ett mer lättillgängligt format under konceptet Jämnt ska vara jämt som är baserad på analysen från 2021.

För ökad jämställdhet och jämlikhet genom hela livet – Jämnt ska vara jämt

Bakgrund

Uppdateringen av Från vaggan till graven 2021 sker som en del av ett större arbete inom ramen för den nationella satsningen Vägar till hållbar regional utveckling. Satsningen är ett regeringsuppdrag med finansiering från Tillväxtverket, där samtliga regioner i Sverige deltar under perioden 2020–2023.

När det nya regeringsuppdraget tillkom 2020 beslutade Region Halland att genomföra en uppdatering av Från vaggan till graven och följa upp utvecklingen av hallänningen livsvillkor som en del av ett större arbete inom den nationella satsningen.

2017–2018 utvecklade och genomfördes en första analys då med fokus på jämställd regional tillväxt, med finansiering av Tillväxtverket inom ramen för en Jämställd regional tillväxt.

Kontakt

För frågor och mer information, välkommen att kontakta:

Boel Abelson Crossley
Verksamhetschef regional utveckling

e-post: boel.abelson-crossley@regionhalland.se

Telefon: 070-373 89 34