Direkt till innehållet

Uppdaterad rapport om kompetensbehoven i Halland

Publicerad: 2023-04-19 Senast ändrad:

Region Halland har ett regionalt utvecklingsuppdrag och en uppgift i det arbetet handlar om att beskriva vilka utbildningsbehov som finns i Halland. Därför har vi tagit fram en rapport som innehåller fakta och prognoser om kompetens- och utbildningsbehov i Halland.

Nu är rapporten uppdaterad med senaste data och innehåll. Kunskap som vi sedan arbetar vidare med tillsammans med kommuner, högskolor och andra som planerar utbildningar eller arbetsmarknadsinsatser i Halland. Målet med vårt gemensamma arbete är att utbildningar ska anpassas så att individers kompetens matchar det som arbetsgivare efterfrågar.

I filmen nedan får du en kort introduktion i hur vi arbetar med kompetensförsörjning samt några nedslag från rapporten. Ta del av hela rapporten här.

Kontakt:
Pernilla Isaksson, strateg näringslivsavdelningen
Lisa Crona, strateg näringslivsavdelningen