Direkt till innehållet

Upphandling om framtidens vårdinformationsstöd klar – Region Halland har möjlighet att teckna avtal

Publicerad: 2018-12-19 Senast ändrad:

Den 19 december blev det klart att Cambio Healthcare Systems AB kommer att leverera framtidens vårdinformationssystem i den upphandling som gjorts av SUSSA samverkans regioner och landsting. Region Halland är med som optionspartner i upphandlingen och kommer att ha möjlighet att teckna avtal med Cambio Healthcare Systems AB. Det vinnande anbudet ska nu värderas och beslut om Region Halland nyttjar optionen väntas under 2019.

Efter ett gediget arbete och noggrann upphandlingsprocess har SUSSA samverkans upphandlande landsting och regioner nu fattat tilldelningsbeslut för nytt vårdinformationsstöd. Cambio Healthcare Systems AB hade det vinnande anbudet i upphandlingen. Under förutsättning att upphandlingen vinner laga kraft kommer Cambio Healthcare Systems AB att leverera nästa generation vårdinformationsstöd till Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland.

Enligt lagen om offentlig upphandling kan andra aktörer ha option på en upphandling som görs. Det betyder att man har möjlighet att aktivera sin option och skriva avtal i ett senare skede. Region Halland är med som optionspartner i SUSSA samverkan och kommer att värdera det vinnande anbudet när upphandlingen vinner laga kraft.

– Nu har vi möjlighet att sätta oss in i detaljerna och värdera anbudet. Vi kommer att genomföra en analys som kommer att ligga till grund i ett beslutsunderlag till politikerna senare under 2019, säger projektägare och verksamhetschef Patrik Dahlqvist-Jönsson.

Målsättningen är att få enklare administration och bättre kontaktvägar för patient, anhöriga och vårdgivare. Med ett nytt vårdinformationsstöd ska hälso- och sjukvården kunna möta krav och behov på ett effektivare sätt och ge patienterna möjlighet att bli mer delaktiga i sin vård.

Fakta

VAS
Nuvarande vårdinformationssystem, VAS, infördes 2007 och gjorde att Region Halland gick från pappersjournaler och fragmentariska it-lösningar till ett gemensamt system där varje patient fick en journal – en stor vinst då vi i dag möter cirka 250 000 patienter varje år i 1,8 miljoner olika vårdkontakter. VAS har dock begränsningar och systemet är gammalmodigt så 2015 fattades beslut om att byta system. Senast 2024 ska VAS fasas ut.

Kort om Cambio Healthcare Systems
Cambio Healthcare Systems är ett produkt- och tjänsteföretag inom området E-hälsa. Cambio är en av de största leverantörerna i Norden och en växande spelare på den europeiska marknaden med drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter.
Cirka 550 medarbetare, kontor i Linköping, Stockholm, Århus (DK), Reading (UK) och Colombo (Sri Lanka).  Cambio har sedan 1993 koncentrerat sin kompetens och kapacitet på att förverkliga visionen om ett heltäckande IT-stöd för hela sjukvården.

FVIS 
Vi upphandlar ett kärnsystem samt driftstjänst och specialområden. Med kärnsystem menas en efterfrågad systemlösning inklusive specialområden som bland annat innehåller operationsplanering, bildhantering, stöd för cytostatikahantering samt intensivvård och anestesi.
Nästa generation vårdinformationsstöd är ett led i att bidra till en nödvändig digitalisering inom hälso och sjukvården de kommande åren. Det är även en satsning för att nå visionen för e-hälsa 2025.

SUSSA samverkan
Det var i januari 2016 som Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland beslutade att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd, FVIS, och startade ett arbete för att förbereda det. Februari 2016 gick erbjudande ut till övriga regioner och landsting att vara med som optionspartner. Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg valde att gå med som optionslandsting och ingår nu i SUSSA-samverkan.