Direkt till innehållet

Upptäck den spännande historien som finns runt hörnet

Publicerad: 2021-03-18 Senast ändrad:

Expedition kulturarv är en digital kulturmiljökarta som riktar sig till alla elever på grundskolorna i Halland. Lärare och pedagoger kan med hjälp av kartan ta med eleverna ut och upptäcka den lokala historien och fornlämningar som finns i närheten av skolan.

Förhoppningen är att fler ska lära sig mer om den halländska historien. Expedition kulturarv har utvecklats av Kultur i Halland i samarbete med Länsstyrelsen i Hallands län.

– Jag är väldigt glad att vi nu kan lansera kartverktyget som ska underlätta för halländska elever att upptäcka det lokala kulturarvet. Under arbetet har jag haft kontakt med flera pilotskolor, för att säkerställa att verktyget är användbart och intressant, berättar Johanna Petersson, ansvarig för Expedition kulturarv och kulturarvsutvecklare på Kultur i Halland.

 

Barnhänder som håller en mobiltelefon med en karta och en stor blå platsmarkör som sticker upp.

En digital kulturmiljökarta

Kartan visar fornlämningar, arkeologiska fynd, historiska byggnader, sägner och andra kulturmiljöer, inom en radie om 4 km från alla grundskolor i Halland. Informationen är hämtad från olika digitala källor, t ex från Riksantikvarieämbetets karta Fornsök, Institutet för språk och folkminnens Sägenkarta och från Kulturmiljö Halland. Bilderna på arkeologiska fynd kommer från Statens historiska museum.

Syftet är att tillgängliggöra och hjälpa pedagoger och elever att hitta intressant fakta om Hallands historia. Det kan vara svårt att leta fram det intressanta i den mängd information som finns digitaliserad om kulturarv på nätet, med kartan blir det lättare att hitta intressanta detaljer om platser och fornlämningar som eleverna kan besöka med en kort promenad.

Stöd för lärande i utomhusmiljö

Expedition kulturarv riktar sig främst till låg- och mellanstadiet och kan användas i undervisningen som ett komplement till ordinarie läromedel. Verktyget kan dessutom användas i fritidsverksamheten, som inspiration till utflykter och utforskande av närmiljön. Kartan kan användas i mobil, surfplatta eller på dator, men det går också att skriva ut kartblad på papper.

Utöver själva kartverktyget finns extramaterial för både pedagoger och elever att ta del av, däribland en manual för kartan, pedagogiskt material och Story maps – interaktiva kartor med berättelser och information, fotografier, filmer, mm.

Expedition kulturarv – digital kulturmiljökarta för skolan