Direkt till innehållet

Utdelade expresstöd till kulturprojekt

Publicerad: 2020-12-07 Senast ändrad:

Följande projekt har tilldelats expresstöd under hösten. Expresstödet har utökats och kriterierna har breddats som en särskild insats som Region Halland gör för att mildra konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Kultursektorn har drabbats hårt av konsekvenserna från covid-19-pandemin. Region Halland vill underlätta för kulturskapare, arrangörer och kulturaktörer i Halland. Vi har i omgångar utökat budgeten för Expresstöd med medel som har frigjorts genom omfördelning från inställd och omplanerad verksamhet.

Expresstöd kan sökas löpande om det finns behov av ett snabbt beslut och om projektet ska genomföras inom sex månader. Syftet är att stödja konstnärer, kulturskapare och arrangörer av kulturhändelser i Halland.

Det högsta belopp som kan beviljas är 25 000 kr. Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av vad de sökta pengarna ska användas till. Läs mer om expresstöd och ansök här.

Följande projekt har beviljats stöd under hösten 2020

Expresstöd beviljade efter 18 juni 2020 och fram till och med 4 december. Listan är uppdaterad (2021-01-22) med beviljade stöd 5-31 december 2020.

Projektnamn Sökande Kulturområde Beviljat belopp
X-ray Player William & studiefrämjandet Musik 17 500
Living romtour Amanda Aasa Musik 15 000
Projekt Nalle Handelsbolaget Färgfilm Film 25 000
Biwako Biennalen Robert Hais Bild och form 15 500
Alf Hambe i ingeland Per-Olof Hörmander Film 25 000
Kulturen tystnar aldrig 2.0 Studiefrämjandet Musik 15 000
Väverskorna Lina Lundin Dans 24 000
Textilprojet ANTENNAE Anne Lang Bild och form 25 000
Yet Another Gloomy day Magnus Sjöbleke Bild och form 25 000
Home Kristina Matousch Bild och form 25 000
Orange Day Studief. Vuxenskolan Bild och form 10 000
Fånga första ögonblicket Ana Carolina Fleming Bild och form 25 000
Sveriges första skatepark Jonathan Lomar Film 22 000
Utställning på Göteborgs konstförening Bengt Johansson Bild och form 15 000
Kär Lek Felicia Knudsen Film 11 000
Planeringsarbete inför uppstart av bildningsinstitut Monica Wideroth Teater 25 000
Förstudie workshop Maskrosteatern Teater 15 000
MOR Stina Eriksson Film 25 000
Albin Lee Meldau Iain Liljestam Film 25 000
Palimpsest Ann-Louise Sandahl Bild och form 7 900
Sweden Swings Sara Ljunggren Musik 20 000
Konst åt alla Solbackens bygdegårdsför. Bild och form 11 500
The man from Earth Maja Danielsson Teater 20 000
Rika föräldrar, fattiga barn Mandi Gavois Bild och form 25 000
På toppen av berget Ann-Louise Liljedahl Musik 25 000
Grafik i Väst Anita Johansson Bild och form 3 700
Digital gemenskap och körsång Charlotte Polson Musik 25 000
En för dig, en för mig men alltid en för dig Albin Dangardt Film 10 000
KEV digital live show Kevin Tullgren Musik 25 000
Live att Lyngåkra Mikael Ericsson Musik 25 000
A portrait of my dreams Anton Wernebäck Musik 15 000
Lera, magi & Fantasi Elivra Gustavsson Roslund Bild och form 25 000
She’s got the look Mia Stegmar Musik 25 000
Min pappa är död Ted Johnsson Film 9 180
Virtuell scenkonst för barn och unga Strandteatern Teater 25 000
Öppna rum Ann-Sofi Molin Bild och form 12 200
Följ Mig Josefin Wikevand Musik 18 000
Vägar för konsten Ylva Westerhult Bild och form 25 000
Översättning Emma Majberger Litteratur 25 000
Christ is risen Ahmed Al Bayati Bild och form 6 000
Skapa med naturen Julia Kabell Bild och form 25 000
Streaming av konserter Föreningen Jazz i Halmstad Musik 18 750
Rock ‘n’ Roll Music Svante Pålsson Musik 25 000
Översättarhelg i Varberg Emma Majberger Litteratur 25 000
Song Solinas Ola Persson Musik 21 000
Så helt förlåten Philip Hovensjö Film 24 000
Kultur i praktiken Karl Pedersen Slöjd 16 000
Det doftar öl Robin Stegmar Teater 25 000
Kultur kan rädda liv Norra Hallands konstförening Övrigt 21 000
We are nowhere Daniel Hedin Film 25 000

(Med reservation för eventuella skrivfel).