Direkt till innehållet

Utdelning av fana till Region Hallands vårdpersonal

Publicerad: 2020-10-02 Senast ändrad:

Idag har talman Andreas Norlén tillsammans med landshövding Brittis Benzler delat ut en fana till Region Hallands personal. Fanan är ett symboliskt tack till alla som arbetat och arbetar med covid-19.

Vid en ceremoni togs personalens fana emot av Thomas Jönsson, Regionfullmäktiges ordförande, Frank Zoerner, överläkare och medicinskt ledningsansvarig, operations- och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Halmstad samt Jennifer Bryfalk, intensivvårdssjuksköterska, operations och intensivvårdskliniken Hallands sjukhus Varberg.

– Det här är ett tack som är oerhört välförtjänt efter en vår och sommar där våra medarbetare inom hälso- och sjukvården har fått arbeta i ett ovisst läge, ibland med nya arbetsuppgifter och ibland på en plats där man vanligtvis inte har sin tjänstgöring. Det är samhällets gemensamma ansträngningar som är avgörande för hur väl vi kan ta oss igenom stunder av stora påfrestningar, säger Thomas Jönsson, som tog emot fanan.

– Det har varit en väldig speciell tid för alla och kanske särskilt för många som arbetar i vården. För mig kändes det väldigt hedrande att få vara med och ta emot fanan som en representant för alla oss som arbetar i sjukvården, framhåller Jennifer Bryfalk.

Samtliga Sveriges regioner har fått motta flaggor eller fanor, efter beslut av Stiftelsen Sveriges nationaldag. Landshövdingarna har fått uppdraget att dela ut flaggan eller fanan till det största sjukhuset i varje region. Initiativet ska ses som en hedersbetygelse och ett tack till samtlig vårdpersonal som har arbetat och arbetar med den pågående pandemin.